Zitting #1 en #2

De voorbereidingen van de oprichting van de Ambassade van de Noordzee begonnen op 16 april 2018 in Stroom, Den Haag. Tijdens de eerste zitting zijn vijf vaste vertegenwoordigers aangewezen: Kabeljauw, Maan, Mens, Olie en Plankton. Deze vertegenwoordigers nemen het voortouw in de onderhandelingen en gesprekken die leiden tot het Pleidooi namens de Noordzee, dat op 29 juni op het strand in Den Haag wordt uitgesproken.

Op 17 april vormen zich delegaties rond de vijf gekozen vaste vertegenwoordigers van de Ambassade. De delegaties brachten hun achterban in kaart, en formuleerden hun eerste moties, wensen en principes. Tijdens een plenaire vergadering deelden de vertegenwoordigers hun standpunten. Binnenkort worden op deze website de concept-notulen van de zittingen gepubliceerd. De volgende zitting is op 26 april.

De foto’s zijn gemaakt door Tarona Leonora, courtesy Stroom Den Haag. De close-up beelden van de Dingen zijn gemaakt door Tjallien Walma van der Molen. Het Parlement en de Dingen zijn gemaakt en samengesteld door Daan ‘t Sas en Tjallien Walma van der Molen. Lotte van den Berg (16-4), Saar van Blaaderen en Thijs Middeldorp (16-4, 17-4) introduceerden en begeleidden de zittingen. Julia Kantelberg was de griffier van zitting #1 en #2. Het programma De Dingen in Stroom Den Haag is samengesteld door Lua Vollaard.