Zeeducatie

De Ambassade van de Noordzee biedt verschillende educatieve programma’s aan basisscholieren, leerlingen in het voortgezet onderwijs, studenten of groepen volwassenen.

Voor vragen over educatie, kan je contact op nemen via info@ambassadevandenoordzee.nl. We geven binnen vijf werkdagen een reactie op het verzoek. Vanwege de vaak volle agenda ontvangen we bij voorkeur verzoeken voor activiteiten die pas twee maanden of later plaatsvinden, dan is de kans groter dat het in te plannen is.

Het Parlement in de klas

Gratis lesprogramma voor havo en vwo

Anders naar planten, dieren, rivieren en oceanen leren kijken. Niet als objecten waar we de baas over kunnen spelen, maar als niet-mensen waar we afhankelijk van zijn voor ons voortbestaan. Dat is het centrale thema van het lespakket Het Parlement in de klas.

Klimaatstress of -depressie over uitsterving typeert de stemming van veel jongeren. Zij voelen haarfijn aan dat een andere omgang met natuur nodig is. Maar hoe? Dat begint met een andere kijk op je omgeving en op jezelf. Die nieuwe visie biedt het nieuwe lespakket Het Parlement in de klas, ontwikkeld voor de hoogste klassen van havo en vwo.

Het lespakket is gebaseerd op het ‘parlement van de dingen’, een idee van de Franse socioloog en filosoof Bruno Latour. Volgens Latour hebben dieren, planten, oceanen, rivieren en andere ecosystemen een stem die in onze democratie gehoord moet worden. Hoe je niet-mensen kunt vertegenwoordigen, staat centraal in Het Parlement in de klas. Het digitale lespakket is uitgewerkt aan de hand van een concrete casus: de ramp met het vrachtschip MSC Zoe, dat op 1 januari 2019 ter hoogte van Ameland minstens 345 containers verloor.

Het Parlement in de klas kwam tot stand in samenwerking met de Stichting Internationale Spinozaprijs, de Ambassade van de Noordzee en Building Conversation, en werd ondersteund door het bestuur van de Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs (VFVO).

Download hier 

Lespakket het parlement in de klas