Educatie – en publieksprogramma

In 2020 werken we samen met de Stichting Internationale Spinozaprijs aan een landelijk educatie- en publieksprogramma rondom Bruno Latour, laureaat van de Spinozalens 2019-2020. Zoals bekend is het Parlement van de Dingen, met de Ambassade van de Noordzee als meerjarige casus, de praktische invulling van Latours filosofie die bepleit dat onze democratie een stem zou moeten bieden aan niet-mensen. Het komende Latour-jaar bestaat uit een divers programma op middelbare scholen en MBO’s, een ontwerpwedstrijd op universiteiten én in november een publieksmanifestatie door heel Nederland. Veel verschillende (jonge) mensen gaan zich het komende jaar dus verdiepen in zee-emancipatie en de politieke stem van niet-mensen! Lees hier meer over de verschillende onderdelen.