Uitvaart van het Holoceen / Memorial service for the Holocene

Afscheid van een geologisch tijdperk 

14 11 2019

20.00 – 21.30 + borrel

De Duif, Prinsengracht 756, Amsterdam

Entree: gratis ~ RSVP

Bijdragen van: Eva Line de Boer, Abdelkader Benali, Frank Bloem, Axel Coumans, Ibelisse Guardia Ferragutti, Harpo ‘t Hart en Evanne Nowak

Geen twijfel mogelijk, van ecologie word je gek; dat moet ons uitgangspunt zijn. Niet om onszelf zo nodig te behandelen, maar alleen om te leren voortleven zonder te worden meegesleept door ontkenning, of door hybris, of door depressie, of door hoop op een redelijke oplossing, of door een vlucht in de woestijn. Er is geen genezing voor het toebehoren aan de wereld. Maar met voldoende behandeling kunnen we in elk geval genezen van de waan dat we er niet aan toebehoren. […] We zouden dus een zorgtraject moeten ontdekken – maar zonder daarbij de pretentie te hebben al te snel genezing te vinden.”

– Bruno Latour, Oog in oog met Gaia

Het Holoceen loopt op zijn eind. We zeggen vaarwel tegen een tijdperk waarin de Noordzee en Nederlandse kustlijn zijn gevormd en betreden een wereld waarin de mens is uitgegroeid tot een vormende en ontwrichtende kracht van geologische proportie. Klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en antidemocratische bewegingen laten zien dat een nieuw periode is aangebroken. Het is tien voor twaalf wordt er gezegd, andere zeggen dat het al te laat is. Te midden van alle bezorgdheid en angst creëert de Ambassade van de Noordzee een rustpunt. Hoe neem je afscheid van zoiets groots als een geologisch tijdsgewricht? Met een heilzaam afscheidsritueel maken we ruimte en tijd voor bezinning, persoonlijke verhalen en laten we de dingen waarvan we afscheid nemen zelf aan het woord.

Perspectieven op het Holoceen

In 2008 stelde de International Commission on Stratography voor om het Holoceen na 11.700 jaar als afgelopen te beschouwen. Maar waar het Holoceen eindigt en waar we precies afscheid van nemen, hangt maar net van je perspectief af. Voor veel niet-mensen eindigde het Holoceen misschien wel al 8000 jaar geleden, met de start van de landbouw. Voor de inheemse Amerikaanse bevolking wellicht met de Europese kolonisatie in 1492 en voor westerse landen met het industriële tijdperk. Ieder kent zijn eigen Holoceen en eigen verlies. Heimelijk verlangen we wel eens terug naar uitbundige biodiversiteit, menselijke volmaaktheid, onbegrensde groei of relatieve zorgeloosheid.

Uitvaart van het Holoceen 

De ceremonie in De Duif wordt begeleid door performancekunstenaar en shamanistic practitioner Ibelisse Guardia Feragutti. Zij gaat ons voor in het vinden van nieuwe rituelen die vreemde dingen als geologische tijdschalen en sprekende dingen invoelbaar maken. We richten ons eigen monument op en er is ruimte voor persoonlijke verhalen. Schrijver Abdelkader Benali en filosoof Evanne Nowak nemens tijdens de uitvaart afscheid van een ding dat voor hen het Holoceen symboliseert en iedereen is welkom hen hierin te volgen. Via geluidskunstwerken laten Axel Coumans en Harpo ’t Hart de stem van de Holocene Noordzee klinken en geurkunstenaar Frank Bloem ontwikkelt een serie geuren die herinneringen oproepen aan voorbije tijden. Zo komt er een parade voorbij van de dingen die ons voor even dichter brengen bij het Holoceen, waarna we ze ook weer laten gaan. 

Oproep – Deel je Ding  

We nodigen iedereen uit om een tastbaar symbool, een object, een gedicht of een persoonlijk verhaal mee te nemen dat het afscheid van het Holoceen symboliseert. Tijdens de dienst is er ruimte voor verhalen, zang, gedichten of speeches voor iedereen die iets wil delen. Stuur je voorstel aan info@ambassadevandenoordzee.nl

~

Farewell to a geological era 

14 11 2019

20.00 – 21.30 + drinks

De Duif, Prinsengracht 756, Amsterdam

Admission: free ~ RSVP

The Holocene is coming to an end. It’s time to say goodbye to an epoch in which the North Sea and Dutch coastline were formed, and enter a world in which humans have grown into a disruptive and formative force of geological proportions. Amid all the concern and fear, the Embassy of the North Sea wants to create a moment for contemplation. In a farewell ritual, we make space and time for reflection and personal stories, letting the things we’re saying goodbye to speak for themselves.

~

Met dank aan / Thanks to: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds en BankGiro Loterij Fonds