Doggerland, the breeding ground of the North Sea in Droog

Wat als dieren, planten en andere levende wezens dezelfde rechten zouden hebben als mensen? Of als rivieren en bergen ons zouden kunnen aanklagen voor de vervuiling die wij veroorzaken? Wat als we eerst de behoeften van het niet-menselijk leven in de Noordzee zouden peilen alvorens windmolens te gaan bouwen?

​In de tentoonstelling The World as We Don’t Know It delen 20 internationale kunstenaars hun visie op de klimaatcrisis. Allen pleiten ze voor een andere relatie tussen mens en aarde, een andere manier van samenleven. Twee nauw met elkaar verweven denklijnen vormen de rode draad van de tentoonstelling: een meer bescheiden rol voor de mens op aarde en een hechtere relatie tussen ecologie en ethiek.

Doggerland, The Breeding Ground of the North Sea, 2020

​Ziega van den Berk neemt deel aan de tentoonstelling namens de Ambassade van de Noordzee met Doggerland, The Breeding Ground of the North Sea, 2020. Hoe kunnen we de energieopgave benutten als kans om het Noordzee-ecosysteem te verbeteren? Vanuit deze vraag ontwierp Van den Berk voor de Doggersbank, een ondiep gebied in de Noordzee, een windmolenpark waarbij zij de opgave benaderde vanuit het bestaande landschap en het zeeleven. Van de schaal van het gehele Dogger-landschap tot die van de windmolens richten alle ontwerpkeuzes zich op het stimuleren van een divers en rijk zeeleven.

Van den Berk studeerde in 2021 cum laude af aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam met dit project dat tevens werd bekroond met de Archiprix 2021. Als vervolg hierop werkt ze momenteel samen met de Ambassade van de Noordzee aan een radicaal ontwerpvoorstel voor de tender Hollandse Kust West, een project voor offshore windparken.

The World As We Don’t Know It is samengesteld door Renny Ramakers. Met onder andere Melanie Bonajo, Ursula Biemann & Paulo Tavares, Otobong Nkanga, Jonas Staal en Carlijn Kingma.

Info

The World as We Don’t Know it. A New Bond between Humans and Earth

24 september 2021 – 12 januari 2022

Droog

Staalstraat 7b, Amsterdam

Open dinsdag – zondag 12:00-18:00

Meer info: www.youdontknow.world