Thomas Rammelt

Jurist

Thomas Rammelt begon als advocaat in het natuur- en milieubeschermings-, bouw-, en ruimtelijk ordeningsrecht. Daarna coördineerde hij het natuurbeschermingsprogramma van Stichting De Noordzee, werkte met WNF aan het Noordzeeprogramma en met ARK Natuurontwikkeling aan het Rewilding Noordzeeprogramma. Voortbouwend op de lessen over wat ons wel en ook wat ons echt niet vooruit helpt in het beschermen van de Noordzee, werkt Thomas nu voor de recent opgerichte Stichting Doggerland. Doggerland plant z’n vlag op de Doggersbank en combineert verschillende methodes: bewaken van de rode lijn door ervoor te zorgen dat overheden de minimale in wet- en regelgeving afgesproken natuurbescherming ook echt nakomen; op locaties actief natuur herstellen en daarmee laten zien wat een hersteld Noordzee-ecosysteem zou kunnen zijn; en door het verschuiven van geldende percepties op natuurbescherming. Thomas is ervan overtuigd dat we een stap terug moeten nemen om de Noordzee in staat te stellen haar weerbaarheid terug te krijgen, waarbij we vooral respecteren wat we niet weten maar ons wel kunnen voorstellen.

English

Thomas Rammelt started as a barrister in the field of nature, environmental, construction and spatial planning law. Later he coordinated the nature protection program of the North Sea Foundation, worked with WWF-Netherlands on the North Sea program, and with ARK Natuurontwikkeling on the Rewilding the North Sea program. Building on the lessons he learned, Thomas, from end 2022, will work for the North Sea in the freshly instituted Doggerland Foundation. Planting a flag on the Dogger Bank, he combines several approaches: legal advocacy to make governments living up to at least the legislative minimum levels of marine nature protection we agreed on; building active nature restoration projects on the Dogger Bank to show what a restored North Sea could look like; and shifting current perceptions of nature protection. In the end it boils down for humans to take a step back and allow the natural system on which we depend to retake its resilience. And hereby respect what we don’t know, and not let knowledge gaps delay our course of actions. As a starting permaculturist Thomas also tries to put this in practice in his own backyard.