Susan Arts

Adviseur water, klimaat en social design

Zowel in Nederland als internationaal werkt Susan Arts aan water- en klimaatopgaven. Vanuit TwynstraGudde werkt zij voor veel verschillende overheden. Zo droeg zij op diverse manieren bij aan de uitvoering van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, werkte bij het ministerie van LNV aan beleid voor groen in de stad en ze helpt de provincie Centraal-Java in Indonesië bij het toepassen van Integrated Coastal Zone Management.

Door haar achtergrond in onder andere landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning, watermanagement en governance kijkt zij met een integrale blik. Susan ziet snel welke belangen van stakeholders en bestuurlijke gevoeligheden er spelen. Ze is in staat ontwikkelingen en kansen te signaleren en deze waar mogelijk te benutten door snel met haar samenwerkingspartners te schakelen.

Verder maakt zij enthousiast deel uit van het social design-netwerk binnen TwynstraGudde. Volgens haar moet iedereen onderdeel kunnen zijn van de transities waaraan gewerkt wordt. Binnen social design kan zij veel van haar creativiteit kwijt. Ze bouwde een escaperoom over klimaatadaptatie die middels een challenge ervoor zorgt dat het perspectief van de boer als mens beter op de klimaat-onderhandelingstafel ligt!