Katja Philippart

marien ecoloog

Na haar studie biologie aan de Wageningen University & Research promoveerde Katja Philippart daar op de invloed van vermesting op de achteruitgang van zeegras in de Waddenzee. Sinds 1994 verricht zij onderzoek naar de ecologie van waddensystemen bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee te Texel. Haar onderzoek richt zich met name op langjarige veranderingen in trofische interacties tussen schelpdieren en hun voedsel, onder invloed van grootschalige ontwikkelingen zoals de toevoer van voedingsstoffen vanuit rivieren en klimaatverandering. Als lid van het bestuur van de Waddenacademie beheert zij sinds 2013 de portefeuille ecologie en geeft zij advies over langjarige ecologische meetprogramma’s in het waddengebied. In 2018 werd Katja Philippart benoemd tot buitengewoon hoogleraar ‘Productiviteit van mariene kustsystemen’ bij het Departement Fysische Geografie van de Universiteit Utrecht.

‘’Door mijn werk bij de Waddenacademie raakte ik steeds meer gefascineerd door het onderwaterlandschap van trekvissen. Om efficiënt van A naar B te komen moet er voor elke trekvis een wegenkaart zijn die aangeeft welke route te nemen en welk te vermijden. Maar wat zijn eigenlijk die aanwijzingen? Volgen verschillende soorten vissen dezelfde routes of juist andere en hoe gedraagt een vis zich bij een bepaalde aanwijzing? Richt een vis zich op het geluid van een rivier die in zee uitmondt en in hoeverre luisteren vissen naar elkaar? In dit project richt ik mij op onder andere deze onderzoeksvragen door soort-specifieke onderwaterlandschappen van geluid voor trekvissen te beschrijven, rekening houdend met de natuurlijke dynamiek.’’