Darko Lagunas

Milieusocioloog en ethnografisch onderzoeker

De Nederlands-Chileense Darko Lagunas (1987) heeft een sociologische achtergrond (Universiteit van Amsterdam) en richt zich op het verbinden van ecologische en sociologische thema’s. Wat is bijvoorbeeld de relatie tussen biodiversiteitsverlies, de energietransitie en de uitsluiting en uitbuiting van mensen? En wat vertellen meer-dan-mensen over wat ons te doen staat om klimaatverandering het hoofd te bieden? Middels etnografisch onderzoek werkt hij aan het beantwoorden van dit soort vragen. Dit doet hij zowel in de stedelijke context van Nederland, als in de context van inheemse territoria in Latijns Amerika. Daarbij werkt hij samen met kunstenaars, wetenschappers en oorspronkelijke bewoners.

Foto: Carly Wollaert