Anne van Leeuwen

Adviseur

Anne van Leeuwen (1987) werkt met nieuwe symbiose aan een fundamentele
integratie van natuur en cultuur. Ze studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit
van Amsterdam, Philosophy of Art aan de University of Kent, Cultural Analysis aan de
Universiteit van Amsterdam en een jaar biologie aan de Universiteit van Antwerpen.
Vanaf 2013 werkte ze bij ARTIS: eerst als curator van het nieuwe Groote Museum en
later als projectcoördinator educatie. Sinds medio 2018 zet zij zich in voor de
Ambassade van de Noordzee en vanaf januari 2019 is ze verantwoordelijk voor de
programmalijn vertegenwoordiging: onderzoek naar en representatie van de relaties
tussen mensen en niet-mensen in en rond de Noordzee.