Strijd of meebewegen?

Bezoek aan het Watersnoodmuseum

Op 25 juni 2020 bezocht team Toekomst van de Delta het Watersnoodmuseum in Ouwekerk. Het doel van het bezoek: onderzoeken hoe het museum de verhalen vertelt over de relatie tussen de Zeeuw en de Noordzee. En kijken hoe we kunnen samenwerken.

Darko Lagunas: ”Als (niet-Zeeuwse) Amsterdammer begreep ik de pijn van de watersnoodramp pas echt toen ik door het museum liep. De gezichten, de namen, en de verhalen van de slachtoffers die zijn omgekomen: dat komt hard binnen. Daardoor lijkt er geen ontkomen aan om te gaan denken in termen van ‘strijd tegen het water’, of ‘oorlog met de Noordzee’. Maar ieder die de zee goed kent zegt; ‘’je kunt maar beter meebewegen, want van haar ga je het niet winnen’’. Het lijkt een onbegonnen dillema! Half Nederland ligt nu al onder het waterpeil, laat staan met de voorspelde zeespiegelstijging. En men praat en discussieert maar door… Is dit de stilte voor de storm?

Theun Karelse: ”Mijn familie heeft eeuwen in Zeeland gewoond. De dorpen waardoor we lopen, de polders waardoor we rijden, gaan de Zeeuwen die echt moeten verlaten? Dat lijkt haast ondenkbaar. Het Watersnoodmuseum toont surreële beelden. We spreken er mensen met een bijzondere relatie tot het water. Sommigen zijn vooruitstrevend anderen behoudend. Er zijn veel plannen, maar het trauma van 1953 lijkt het maken van concrete stappen te verlammen: tenminste bij ons mensen. Bij niet-mensen is veel dynamiek. Reden te meer, zou je denken, om ons oor bij hen te luisteren te leggen.”

Hoe maken we de stap voorbij de strijd tegen het water, naar leven met het water? Deze vraag speelt op emotioneel niveau, dringt door op cultureel niveau en is een grote factor op praktisch niveau waar het vernieuwing tegenhoudt.