Stem voor de Paling in EndLESS Amsterdam in ARCAM

Maarten Erich, Thijs de Zeeuw en Sheng-Wen Lo verdiepten zich in 2020 in de wereld van de paling. Naast uitgebreid literatuuronderzoek en contact met specialisten deed het team ook veldonderzoek, zowel boven als onder water. Het team dompelde zich letterlijk onder in de wereld van de paling, om ervaringen uit de onderwaterwereld met een breed publiek te kunnen delen. Wat ervaart de paling in de regio Amsterdam? Wat wil de paling? En wat juist niet? Een deel van het onderzoek Stem voor de Paling is van 20 november 2020 tot en met 2 mei 2021 te zien in ARCAM, als onderdeel van de tentoonstelling EndLESS Amsterdam – De circulaire stad in wording. 

Palingkaart

In mei 2020 gingen Maarten Erich en Thijs de Zeeuw voor het eerst het veld in bij een glasaaltjes-monitoring bij het gemaal Halfweg, samen met stadsecoloog Geert Timmermans en stadsvisser Piet Ruijter. Lees hier meer over dit bezoek. Daarnaast is het team ook gaan duiken op verschillende plekken in Amsterdam om te onderzoeken wat voor infrastructurele obstakels palingen in de stad tegenkomen. Van de duikervaringen is een onderwatervideo gemaakt, te zien in ARCAM en hier online terug te bekijken.

Naar aanleiding van het onderzoek is een toegankelijke palingkaart gemaakt van de regio Amsterdam: van de open zee bij IJmuiden, via het Noordzeekanaal en het Amsterdamse boezemsysteem tot en met enkele veenweidepolders met de verschillende peilvakken. Deze niet eerder gepubliceerde kaart van Amsterdam geeft aan hoe toegankelijk wateren zijn voor palingen en hoe het staat met de waterkwaliteit. De kaart gaf verschillende informatielagen lagen weer: peilvakken; stuwen en gemalen, afdammingen en positie zuiveringsinstallaties, slib- en baggerinfo, vervuiling met zware metalen, bodemkwaliteit en vegetatie-informatie, waterdieptes, saliniteit en stroomrichtingen uitgesplitst in seizoenen. Alle inzichten, het bodem- en geuronderzoek, de kaarten en verhalen zijn gepresenteerd op de tentoonstelling EndLESS Amsterdam. De kaart is daar prominent aanwezig als grote raamsticker.

Een palingpark in het Oosterdok

Voor de tentoonstelling is een eerste schets gemaakt voor een onderwater Palingpark in het Oosterdok. Dit is een park waar zowel de jonge glasalen die net Amsterdam binnenkomen op adem kunnen komen, als de vertrekkende palingen kunnen aansterken voor hun lange reis naar de Sargossozee. Met de Gemeente Amsterdam, RAVON en ARCAM willen we gaan onderzoeken hoe een Palingpark ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd.

EndLESS Amsterdam

Stem voor de Paling is vanaf 20 november 2020 te zien in ARCAM, als onderdeel van de tentoonstelling EndLESS Amsterdam – De circulaire stad in wording. Amsterdam heeft zich ten doel gesteld om in 2050 een volledig circulaire economie te bereiken. Wat betekent deze overgang voor inwoners, bedrijven, flora en fauna? Kan stedelijke groei duurzaam zijn? En hoe zien we dit terug in de gebouwde omgeving? Om vorm te geven aan de circulaire ambities gebruikt de gemeente een speciaal voor de stad ontwikkelde uitwerking van het ‘donutmodel’ van de Britse econoom Kate Raworth. Dit model beschrijft economische ontwikkeling die zowel de grenzen van planeet, als die van een eerlijke samenleving respecteert. EndLESS Amsterdam vertelt het verhaal van de compacte, circulaire stad door de ogen van het beest, de bewoner, het bedrijf en het bestuur. Lees hier meer..

Foto’s: Sanne Couprie