Spreek mee vanaf april

Er zijn diverse momenten waarop je als leek of expert mee kan bouwen aan de Ambassade van de Noordzee. Bijvoorbeeld op 16, 17 en 26 april als we aan het Noordzee-pleidooi werken in Stroom Den Haag. Wil je meer informatie? Stuur een mail naar saar@ambassadevandenoordzee.nl. 

Programma rond de Dingen | 16 t/m 26 april | Als partner van de Ambassade van de Noordzee werkt Stroom Den Haag tegelijkertijd aan een onderzoekend programma met als titel De Dingen, waarin het samen met o.m. kunstenaars, juristen, ethici, robotica-experts, theatermakers en computer engineers de implicaties van de veranderende status van dingen onderzoekt, bevraagt en zichtbaar maakt. De Dingen biedt een inhoudelijke context voor de Ambassade, en de Ambassade fungeert mede als een betekenisvolle case study van De Dingen.

Ambassade van de Noordzee krijgt locatie in Den Haag: 1 t/m 28 juni

Presentatie van het Noordzee pleidooi: 29 juni