Spaanse wettekst Mar Menor

In september 2022 kreeg de lagune Mar Menor in de Spaanse provincie Murcia, net zoals bedrijven en mensen, de status van een rechtspersoon. Spanje is hiermee het eerste Europese land dat rechten aan de natuur verleent. De Ambassade van de Noordzee selecteerde enkele passages uit de wettekst die door het Spaanse parlement werd goedgekeurd.

Download hier de gehele wettekst Spaanse wet Mar Menor – Nederlandse vertaling.

Citaten:

‘’De erkenning van de rechten van het ecosysteem van de lagune van de Mar Menor en zijn bekken houdt in dat wij onze internationale verplichtingen nakomen, zoals de Overeenkomst van Parijs van 2015 over klimaatverandering, en om te kunnen voldoen aan de eisen van de nieuwe geologische periode waarin we leven die onze planeet is ingegaan, het Antropoceen.’’

‘’In overeenstemming met het voorstel voor een ecocentrische interpretatie van ons rechtsstelsel, waarop zowel het Spaanse Hooggerechtshof als andere rechtsbeoefenaars hebben gewezen, is het noodzakelijk om de categorie van rechtssubjecten uit te breiden tot natuurlijke entiteiten, op basis van het bewijsmateriaal uit de biowetenschappen en de aardwetenschappen. Deze wetenschappen maken een opvatting van de mens als integraal onderdeel van de natuur mogelijk, wat ons verplicht de confrontatie aan te gaan met de ecologische achteruitgang van de planeet Aarde en de bedreiging die daarvan uitgaat voor het voortbestaan van de menselijke soort. De verklaring van rechtspersoonlijkheid van de Mar Menor en zijn bekken zal een autonoom beheer van de kustlagune mogelijk maken, opgevat als een ecosysteem dat als zodanig bescherming verdient. Dit is een juridische nieuwigheid die de tot nu toe gegeven behandeling versterkt: de lagune verandert van een louter object van bescherming, herstel en ontwikkeling tot een ondeelbaar biologisch, ecologisch, cultureel en spiritueel subject.’’