Route 2030

Fase 1: Luisteren (2018 – 2022)

Vertrekkend vanuit de onderzoeksvraag ‘Wat doet de Noordzee?’ zal de Ambassade zo goed mogelijk luisteren naar de zee. In samenwerking met beleidsmakers, kunstenaars en wetenschappers wordt geluisterd naar de Noordzee in drie casussen: Stem voor de Paling, Onderwatergeluid in de Noordzee en Toekomst van de Delta. Daarnaast onderzoekt de Ambassade huidige en vernieuwende vormen van juridische en politieke vertegenwoordiging. De luisterfase eindigt met een presentatie van een nieuwe politieke luisterarena – het Audement – en een serie toepasbare luistermethoden.

Fase 2: Spreken (2022 – 2026)

Vertrekkend vanuit verschillende nieuwe luistermethoden kan de Noordzee zich laten zien, horen, voelen, ruiken en proeven in een nieuwe vorm van politiek activisme. In deze fase ligt de focus op de vertegenwoordiging van de Noordzee en het vergroten van de aanwezigheid van de Noordzee in de politiek en de samenleving.

Fase 3: Onderhandelen (2026 – 2030)

Na de spreekfase zal de Ambassade zich op riskante diplomatieke wijze inzetten voor een meer Noordzee-inclusieve democratie. Een belangrijk onderdeel van deze fase is het laten ‘landen’ van de opgedane inzichten in het huidige web van menselijke wetten, belangen en regelgeving, met aandacht voor de nodige vragen, fricties en kansen die dit oplevert. In de onderhandelfase zal de Ambassade juridisch onderzoeken of het wenselijk is dat de Noordzee de status van rechtspersoon zal krijgen. Zo ja, dan wordt er in deze derde fase doorlopend gebouwd aan een Noordzee-zaak.