Route 2030

Fase 1: Luisteren (2018 – 2022)

Emancipatiefase: (wetenschappelijke) erkenning. Vertrekkend vanuit de onderzoeksvraag ‘Wat doet de Noordzee?’ zal de Ambassade zo goed mogelijk luisteren naar de zee en in gesprek gaan met verschillende specialisten. De Ambassade eerst op zoek gaan naar de belangrijkste zeebewegingen (van delta- tot golfstroom). Vanuit die bewegingen worden nieuwe politieke Noordzee-collectieven van mensen en niet-mensen gevormd. Hierbij stelt Ambassade zich open voor de conflicten en relaties tussen de verschillende Noordzee-spelers. De onderzoeksfase eindigt met de presentatie van de samengestelde collectieven.

 

Fase 2: Spreken (2022 – 2026)

Emancipatiefase: Sociale acceptatie. Wanneer de collectieven zijn gevormd kan de meerstemmige Noordzee zich laten zien, horen, voelen, ruiken en proeven in een nieuwe vorm van politiek activisme. In deze fase ligt de focus ligt op de vertegenwoordiging van de Noordzee-collectieven en het vergroten van zichtbaarheid.

 

Fase 3: Onderhandelen (2026 – 2030)

Emancipatiefase: Wettelijke gelijkheid. Nadat de gevormde Noordzee-bewegingen zich hebben uitgesproken, begint de Ambassade met een serie onderhandelingen met andere instanties. Op riskante diplomatieke wijze zet zij zich in voor een Noordzee- inclusieve democratie. Een belangrijk onderdeel van deze fase is het ‘landen’ van de gevormde Noordzee- collectieven in het huidige web van menselijke wetten, belangen en regelgeving met aandacht voor de nodige vragen, fricties en kansen die dit oplevert. In associatie met andere instanties zal de Ambassade haar relaties met andere – aan de Noordzee grenzende – natiestaten formaliseren en juridisch onderzoeken of het wenselijk is de Noordzee tot zelfstandig rechtspersoon te verklaren. Zo ja, dan wordt er in deze derde fase doorlopend gebouwd aan een Noordzee-zaak.