Vernieuwing in het recht

Moot Court in het Vredespaleis Den Haag

Hoorzitting 6 oktober 2022

In 2018 is de Ambassade van de Noordzee opgericht aan het Lange Voorhout in Den Haag. Toen begonnen we aan onze eerste fase: vier jaar luisteren naar de stemmen van de Noordzee. In het najaar van 2022 zijn we begonnen aan de spreekfase, waarin we zullen onderzoeken hoe we met de luistermethodes die we hebben ontwikkeld de stem van de Noordzee kunnen doen weerklinken in de publieke, politieke en juridische ruimte in Nederland. We zijn gestart met een Moot court in het Vredespaleis: een oefenrechtbank waarin de Ambassade van de Noordzee de Nederlandse staat aanklaagt.

Moot court

Deze Moot court is deel van een onderzoek en geen echte zaak. Het betrof een experimentele simulatie van een rechtszitting die niet draaide om de uitkomst, maar om de argumentatie. Er kwam dus geen uitspraak van de rechter. Het experiment zat hem erin dat we de Noordzee en haar (niet- menselijke) bewoners zo veel mogelijk zelf aan het woord wilden laten.

Verklaring voor recht

De Ambassade vroeg van de rechter ‘een verklaring voor recht’. Dit is een bindende uitspraak van de rechter die de rechtsverhouding, of rechten en plichten tussen twee partijen vaststelt. Als de rechter zich in het voordeel van de Noordzee zou uitspreken stelt zij vast dat de Nederlandse staat inderdaad in gebreke blijft als het gaat om representatie van de Noordzee. Een verklaring voor recht zou de Nederlands staat niet direct dwingen om anders te handelen. Wel zou zo’n uitspraak de Ambassade kunnen sterken, bijvoorbeeld in een volgende zaak, waarbij ze wel direct handelen van de Nederlandse staat kan eisen.

Foto’s: Cleo Campert