Toekomst van de Delta

De Deltawerken zijn een modern symbool van maakbaarheid en menselijke overwinning op de Noordzee. Door de zeespiegelstijging komt deze manier van kustbescherming, en het maakbare zelfbeeld van de Nederlander, echter steeds meer onder druk te staan. Hoe zijn de Deltawerken verbonden met de identiteit van de Zeeuwen, andere Nederlanders en niet-mensen? Hoe kan er het beste geluisterd worden naar de diverse Delta-gemeenschappen? Wat voor impact hebben de Deltawerken en zeespiegelstijging op de gemeenschap? Actiegroepen die pleiten voor een open Oosterschelde hebben hier een radicaal antwoord op. Zij willen de zee weer vrij Zeeland binnen laten stromen en zien eerder kansen dan bedreigingen voor zowel de Zeeuwen als de natuur.

Team Toekomst van de Delta, bestaande uit kunstenaar Theun Karelse, hoogleraar Rivieren en Delta’s Maarten Kleinhans en actie-onderzoeker Darko Lagunas vraagt zich af hoe we het beste kunnen luisteren naar de diverse Delta-gemeenschappen en in dialoog kunnen treden met niet-mensen. Via verschillende verkenningen en veldwerk op locatie hopen we zo bij te dragen aan een meer inclusieve benadering van de ruimtelijke ordening van de kust.