Casus Stem voor de Paling

Aan de Noordzeecasus Stem voor de Paling werkt de Ambassade van de Noordzee samen met een onderzoeksteam bestaande uit landschapsarchitect Thijs de Zeeuw, aquatisch ecoloog Maarten Erich en kunstenaar Sheng-Wen Lo. Specifiek richten we ons op de wisselwerking tussen paling, politiek, infrastructuur en andere factoren die van invloed zijn op het leven onder water. Doelstelling is om vanuit verschillende artistieke en wetenschappelijke perspectieven meer inzicht te krijgen in de belevingswereld van de paling, gevolgd door concrete ontwerpen en beleidsvoorstellen gericht op een betere representatie van dit dier in Amsterdam.

Het programma speelt zich af op drie verschillende locaties, drie habitats van de paling: de boerensloot, Amsterdam-Centrum en IJmuiden. Hier duiken we onder water, gaan we met de paling en de palinggemeenschap in gesprek en zoeken we samen met publiek naar nieuwe vormen van samenleven met deze niet-mens.