Stem voor de Paling

Aan de Noordzeecasus Stem voor de Paling werkt de Ambassade van de Noordzee samen met een onderzoeksteam bestaande uit landschapsarchitect Thijs de Zeeuw, aquatisch ecoloog Maarten Erich en kunstenaar Sheng-Wen Lo & Yi-Fei Chen.

Specifiek richten we ons op de wisselwerking tussen paling, politiek, infrastructuur en andere factoren die van invloed zijn op het leven onder water. Doelstelling is om vanuit verschillende artistieke en wetenschappelijke perspectieven meer inzicht te krijgen in de belevingswereld van de paling, gevolgd door concrete ontwerpen en beleidsvoorstellen gericht op een betere representatie van dit fascinerende, maar ernstig bedreigde dier in Amsterdam.