Confluence of European Water Bodies

Van 22 – 24 september 2023 vond de eerste Confluence of European Water Bodies plaats bij de Mar Menor in Murcia, Spanje. Tijdens de conferentie ontmoetten waterlichamen uit heel Europa elkaar voor een interculturele uitwisseling over de representatie van water in Europa’s culturele, politieke en juridische domein. Momenteel werken we aan een nieuwe editie van de Confluence of European Water Bodies, daarover snel meer!

Politieke ruimte voor wateremancipatie

De meest prangende ecologische vraagstukken vandaag zijn grens-, individu- en soort overschrijdend. Toch benaderen we deze problemen nog altijd grotendeels vanuit de natiestaat. We bevinden ons midden in de grootste massa-extinctie sinds 65 miljoen jaar, maar wie is hiervoor verantwoordelijk? Landen zijn alleen verantwoording verschuldigd aan elkaar, politici alleen aan hun kiezers, grote bedrijven alleen aan hun aandeelhouders. Niet-menselijke en toekomstige levens zijn onvoldoende en ineffectief vertegenwoordigd. Om de representatiecrisis in onze democratie in Europa te agenderen organiseren we de Conference of European Water Bodies. Wateren uit heel Europa komen hier bijeen om samen cruciale stappen te zetten richting wateremancipatie. De conferentie vindt plaats bij de Spaanse binnenzee de Mar Menor, het eerste Europese ecosysteem dat in september 2022 rechtspersoonlijkheid kreeg.

Deelnemende waterlichamen

De conferentie wordt georganiseerd door de lagune van Venetië, vertegenwoordigd door TBA21/ Ocean Space; de Mar Menor, vertegenwoordigd door ILP Mar Menor en de Noordzee, vertegenwoordigd door de Ambassade van de Noordzee.

De deelnemende waterlichamen zijn: Akerselva (NO), Drina (SRB), Klarälven (SE), Loire (FR), Mar Menor (ES), Mediterranean SeaMoraca and Tara rivers (ME), North Sea (NL), Pek (SRB)Rhône (CH), Senne (BE), Spree (DE), Tejo (PRT), Venice Lagoon (IT), Vistula (PL) en Reuss (DE)

Symbolische reis

Symbolisch startpunt van de gezamenlijk reis naar Mar Menor was Brussel. Hier verzamelden de wateren om met collectieve stem een manifest voor te dragen voor het Europees Parlement.

In Barcelona maakten we vervolgens een tussenstop voor een bezoek aan de Llobregat Delta. De Ambassade van de Noordzee is op deze plek verkenningen gestart op uitnodiging van de nomadische Europese biennale Manifestatie #15. De Llobregat delta lijdt onder droogte en verzilting wat grote gevolgen heeft voor alle menselijke en niet-menselijke bewoners van Catalonië. Het onderzoek van de Ambassade van de Noordzee, dat in juni 2023 startte met veldwerkonderzoek door kunstenaars Sheng Wen Lo en Leon Lapa Pereira zal resulteren in interventies, gericht op een nieuwe verbondenheid met de rivier. Lees meer in dit dossier.

diplomatic suitcase

Tijdens de conferentiedagen, die deels plaatsvond in het gemeentehuis van Los Alcazares, deels in het veld, stond de vormgeving en samenstelling van de diplomatic suitcase centraal, een presentatiemodel waarbinnen de verschillende wateren zichzelf representeren met artefacten, documentatie, beeld, data en verhalen. Na de conferentie zal de diplomatic suitcase op reis gaan en op verschillende plekken in Europa in meer of minder compacte variant uitgepakt en tentoongesteld worden.

Ceremoniële publieke finnisage

Op zondag 24 september sloot de conferentie af op de Plaza de Espejo van Los Alcazares met een voor iedereen toegankelijk publiek programma. In de ochtend was er een river / sea walk onder leiding van de Natural Contract Lab. Tegen het middaguur begon de Hermanamiento (sisterhood) met een ritueel van de Rivers Sisters.

Maak hieronder kennis met de wateren en hun afgevaardigden!

This project could be realised thanks to the Creative Industries Fund NL. Special thanks to GARN (Global Alliance for the Rights of Nature) and Ca’ Foscari University of Venice: NICHE (THE NEW INSTITUTE Center for Environmental Humanities) and the UNESCO Chair of Water, Heritage and Sustainable Development.

Graphics: Eva van Bemmelen