Kunst en wetenschap

De Ambassade van de Noordzee geeft drie kunstenaars, Frank Bloem, Valerie van Leersum en Carmen Schabracq, de opdracht artistiek onderzoek te doen naar de Noordzee in het Antropoceen. De onderzoeksvraag is: hoe kunnen we luisteren naar de stem van de Noordzee? Welke beelden, media, verhalen en manieren van waarnemen kunnen ons hierbij helpen? De Ambassade van de Noordzee stelt zich ten doel een nieuwe politiek vorm te geven waarin ook niet-menselijke actoren een stem krijgen. Voor het vormgeven van deze nieuwe politiek is verbeelding onmisbaar. De kunstenaars zullen nauw samenwerken met de werkgroepen van de ambassade, bestaande uit experts zoals wetenschappers, juristen en activisten. Zo kunnen het beeldende en het theoretische onderzoek elkaar inspireren, informeren en verrijken. Het artistieke onderzoek zal leiden tot werken en interventies die worden getoond op publieksevenementen van de Ambassade.