Werkgroepen representatie en zeecollectieven

Vanuit onze missie en doelstellingen gaan we op zoek naar methoden voor representatieve politieke vertegenwoordiging van niet-menselijke Noordzee-spelers. Het onderzoek krijgt vorm in twee werkgroepen. Werkgroep #1 heet ‘Zeecollectieven‘ inventariseert de belangen, wensen en rechten van verschillende Noordzee-spelers. Ze onderzoekt de relaties tussen Noordzee-spelers, mensen en niet-mensen, en vormt met hen nieuwe ecologische collectieven. Werkgroep #2 gaat over ‘Representatie.’ Deze werkgroep werkt vanuit de aanname dat er collectieven van mensen en niet-mensen bekend zijn, en stelt de vraag hoe deze het beste vertegenwoordigd kunnen worden: in taal, politiek, recht en beleid. Er wordt ook onderzoek gedaan naar hoe zogenaamde collectieven in de Nederlandse en Europese context vertegenwoordigd kunnen worden.

Lees hier meer over het onderzoek van de Ambassade van de Noordzee in het artikel Goede vertegenwoordiging in het Antropoceen, van Anne Leeuwen