Werkgroepen representatie

Vanuit onze missie en doelstellingen gaan we op zoek naar methoden voor representatieve politieke vertegenwoordiging van niet-menselijke Noordzee-spelers. Het onderzoek krijgt vorm in twee werkgroepen. Werkgroep #1 heet ‘Collectieven‘ inventariseert de belangen, wensen en rechten van verschillende Noordzee-spelers. Ze onderzoekt de relaties tussen Noordzee-spelers, mensen en niet-mensen, en vormt met hen nieuwe ecologische collectieven. Werkgroep #2 gaat over ‘Representatie.’ Deze werkgroep werkt vanuit de aanname dat er collectieven van mensen en niet-mensen bekend zijn, en stelt de vraag hoe deze het beste vertegenwoordigd kunnen worden: in taal, politiek, recht en beleid. Er wordt ook onderzoek gedaan naar hoe zogenaamde collectieven in de Nederlandse en Europese context vertegenwoordigd kunnen worden.