Onderwatergeluid

Het blijkt dat veel van het zeeleven grote hinder ondervindt van lawaai van bijvoorbeeld scheepvaart en bouwwerkzaamheden. Veel dieren in de Noordzee communiceren en navigeren namelijk via geluid. Wanneer dit door lawaai verstoord wordt kunnen zij elkaar niet meer bereiken en zich slecht oriënteren.

Er wordt gelukkig steeds meer onderzoek gedaan naar geluidsoverlast onder water, onder andere door Rijkswaterstaat via het project geluidsmonitoring JOMOPANS. Ook leren we steeds meer over de manieren waarop zeedieren horen en communiceren. Je kunt zeggen dat dergelijk onderzoek wordt gedaan uit naam van de zeewezens. Zij zijn per slot van rekening degenen die te lijden hebben onder de menselijke geluidsoverlast.

Team Onderwatergeluid houdt zich bezig met deze representatie. Hoe kunnen wij ons via metingen en onderwater-opnames een voorstelling maken van de beleving van het geluidslandschap onder water? En wat is de impact van deze geluiden op het samenleven van mensen en niet-mensen in de Noordzee? Team Onderwatergeluid bestaat uit kunstenaar Xandra van der Eijk, radiomaker Jesper Buursink en wetenschapper Katja Phillipart.