Stem voor de paling II

Palingpark Oosterdok – Ontwerp als dialoog

De tegenstelling tussen ‘stad’ en ‘natuur’ is niet langer houdbaar. We ontdekken steeds meer hoe rijk de stad is aan niet menselijk leven en realiseren ons ook dat we niet zonder dat andere leven kunnen. Het is van essentieel belang dat we de stad en haar ecologie met elkaar leren verzoenen en natuurinclusief –  dus óók voor de niet-menselijke stedeling – gaan ontwerpen. Maar om erachter te komen wat de wensen van niet-mensen zijn zullen we moeite moeten doen en leren luisteren.

Stem voor de paling II speelt zich af binnen de kaders van het speculatief onderzoek Ontwerp als dialoog van landschapsarchitect Thijs de Zeeuw. Als onderdeel van zijn Architect in Residency (AiR) bij ARCAM in 2021 — 2022 bevraagt Thijs het onderwaterleven van het Oosterdok op haar wensen voor een toekomstig palingpark, een speculatieve ruimte die zal fungeren als ontmoetingsplek voor meersoortig samenleven. Doel van het onderzoek is om met behulp van interventies en experimenten in het Oosterdok nieuwe inzichten te krijgen in het onderwaterleven, gevolgd door concrete ontwerpen en beleidsvoorstellen.

Lees hieronder meer over de experimenten in het Oosterdok en de maquette voor het Palingpark Oosterdok. Milieusocioloog Darko Lagunas werd bij Stem voor de paling betrokken voor een etnografisch onderzoek. Dit resulteerde in Anguilla anguilla, een serie korte, gefilmde video portretten van ‘palingtolken’.