In gesprek met de Llobregat Delta – Manifesta #15

DE AMBASSADE VAN DE NOORDZEE OP MANIFESTA 15#

De Ambassade van de Noordzee neemt samen met Sheng Wen Lo en Leon Lapa Pereira deel aan Manifesta 15 in Barcelona. Manifesta 15 is opgezet vanuit een nieuw kader waarbinnen sociaal en ecologisch onderzoek, acties en interventies worden opgezet met tien onderzoekspartners in de regio Barcelona. In de pre-biënnale fase, die meer dan een jaar voor de officiële opening van de biënnale begint, onderzoeken de geselecteerde deelnemers specifieke thema’s in de drie onderling verbonden ecosystemen: de Besòs rivier, de Llobregat delta en het Collserola gebergte.

Deze onderzoeken, die in nauwe samenwerking met lokale experts en gemeenschappen worden uitgevoerd, zullen leiden tot nieuwe en alternatieve manieren om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis en ecologische en sociale transformaties identificeren die nodig zijn in de regio. In dit participatieve proces draait het om de vraag: hoe kunnen we ons een gedeelde toekomst voorstellen die draait om zorg voor onszelf en de natuurlijke omgeving?

De Ambassade van de Noordzee richt haar onderzoek op de rechten en stemmen van niet-menselijke actoren en hun relatie tot de natuurlijke omgeving in de Llobregat delta. De projecten die na deze onderzoeksfase worden gepresenteerd, zullen als uitgangspunt dienen voor het conceptuele kader waarbinnen een Open Call voor lokale projecten wordt geformuleerd. Deze gaat in september 2023 van start.

LUISTEREN NAAR DE LLOBREGATDELTA

De Llobregat delta lijdt onder droogte en verzilting wat grote gevolgen heeft voor alle menselijke en niet-menselijke bewoners van Catalonië. In juni 2023 begonnen Sheng-Wen Lo en Leon Lapa Pereira hun verkenning naar de fysieke, speculatieve en spirituele connecties tussen de bewoners van de delta. Zij begonnen hun gesprek met de Llobregat rivier door eerst te trachten dichtbij belangrijke segmenten van het stroomgebied te komen, te beginnen bij het middenstroomgebied van Sallent, waar de zoutberg – de afvalberg van de kalimijnbouw – zich bevindt, en vervolgens naar het Baells-reservoir bij Berga. Mensen hebben zowel de rivier zelf, als de verbeelding van wat de delta had kunnen worden in de steek gelaten. Als gevolg daarvan is het niet makkelijk om dichtbij de Llobregat te komen vanwege de beperkte toegangspunten, wat resulteert in een gebrek aan verbondenheid van de lokale bevolking met de rivier.

Tijdens de eerste verkenningen toonde de rivier haar vele gezichten, van de menselijke invloeden op het landschap, die de natuurlijke loop van de rivier verstoorde, tot de oprukkende invasieve exoten die de inheemse soorten in en rond El Llobregat bedreigen. Het onderzoek van de Ambassade van de Noordzee naar de delta van de Llobregat zal uitmonden in creatieve interventies, die te zien zullen zijn als onderdeel van Manifesta 15 in 2024.