Geluiden van de zee

Als conceptueel kunstenaar/ componist gebruikt Stef Veldhuis verschillende invalshoeken, disciplines en contexten om vernieuwend en origineel werk te maken. In zijn projecten Music by Oceans en Sound of the North Sea gebruikt hij data over het gedrag van verschillende waterlichamen om nieuwe muziekcomposities te schrijven. Hiermee nodigt hij de luisteraar uit om deze ecosystemen met andere zintuigen waar te nemen.

In al onze oceanen drijven op een kilometer diepte zo’n honderdduizend sondes die permanent gegevens verzamelen. Deze sondes komen eens per tien dagen boven water en zenden dan hun gegevens via satellieten door naar een grote databank. Stef Veldhuis gebruikte deze data voor zijn muziek. Zo ontstond Sound of the North Sea, een compositie voor strijkkwartet, orgel en piano op basis van gegevens over de temperatuur en kabeljauwpopulatie in de Noordzee. Onder water konden bezoekers van de manifestatie Luisteren naar de zee deze compositie beluisteren en zo ontdekken wat het effect van de veranderingen in de Noordzee zijn op de beleving van muziek.

Foto’s: Rik van Santen