Doggersbank, kraamkamer van de Noordzee

Doggersbank, kraamkamer van de Noordzee

Van 2024-2027 werken de Stichting Doggerland en de Ambassade van de Noordzee aan een gezamenlijk programma gericht op vertegenwoordiging, verbeelding en herstel van de Doggersbank. De Doggersbank is een onderzeese zandbank in het midden van de Noordzee. Volledig buiten ons zicht is het moeilijk een voorstelling te maken van dit ecosysteem, ook wel de kraamkamer van de Noordzee genoemd ondanks de ernstig aangetaste staat waarin het momenteel verkeert. Met een oppervlakte van 25.000 km2 vormt de Doggersbank het hart van een netwerk van beschermde zeegebieden dat nodig en vereist is om het Noordzee-ecosysteem te herstellen.

Opgedeeld in een Brits, Nederlands, Duits en Deens deel is de Doggersbank het toneel van vele internationale politieke en economische belangen op het gebied van scheepvaart, visserij en energie. De bouw van ‘s werelds grootste windmolenpark is slechts een van de masterplannen die het gebied bedreigen. Daarnaast verstoren geluidsvervuiling en bodemberoerende visserij dagelijks het zeeleven. Het zijn de vele gevolgen van de extractieve houding ten opzichte van de zee die te vaak wordt gezien als een voor mensen onbeperkt beschikbare hulpbron, in plaats van een levende entiteit die zichzelf toebehoort. 

Technocratische versus waterige werkelijkheid

Op papier is dit beschermde zeegebied misschien goed beschermd, in werkelijkheid wordt de Doggersbank nog immer gezien als industrieel wingewest en zijn de ecologische ambities abominabel. Nut en economisch belang voor de mens domineren de heersende waarden, met bijbehorende technocratische en hiërarchische relatie tot de zee tot gevolg. Voorop in onze samenwerking staat dan ook het belang van een verbeterde relatie met de Noordzee vanuit het uitgangspunt: de zee en de Doggersbank zijn van zichzelf. 

Vertegenwoordiging, verbeelding en herstel

Ons driejarig cross disciplinair programma richt zich op de vertegenwoordiging, de verbeelding en het herstel van de Doggersbank. Onder de noemer, bewaak de rode lijn, werkt de Stichting Doggerland aan juridische stappen om ervoor te zorgen dat regeringen op zijn minst voldoen aan de beschermingsverplichtingen die ze zelf hebben afgesproken. Met rewilding projecten laten zij daarnaast zien wat het potentieel is van passief en actief natuurherstel. Via interdisciplinair onderzoek en ontwerp ontwikkelen we nieuwe methoden voor een betere ecologische vertegenwoordiging in cultureel en politiek opzicht. Tot slot werken we aan sociale impact met een brede, publieksgerichte campagne.