Onderzoek

In de periode 2023 – 2026 bevindt de Ambassade zich in haar tweede fase: die van het spreken. Op dit moment zijn de eerste twee ‘rechten voor natuur casussen’ in Europa (In Spanje en Engeland) een feit en is er een debat in de Tweede Kamer over rechtspersoonlijkheid van het Waddengebied. Wij zien het als onze taak om dit debat te voeden met onderzoek, verbeelding en het van kritische noten te voorzien. In deze fase is het belangrijk om de nieuwe ecologische politiek die wij voor ons zien in de praktijk te oefenen. In de spreekfase continueren we ons onderzoek naar representatie, aan de hand van nieuwe onderzoeksvragen over de manieren waarop de Noordzee kan spreken in het publieke en politieke domein. Onze onderzoeken worden met methodieken uit verschillende disciplines – kunst, wetenschap, beleid, ruimtelijke ordening – uitgevoerd. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende onderzoeken waar we sinds 2018 aan werken.