Persbericht

Ambassade van de Noordzee van start in Den Haag

In de Ambassade van de Noordzee krijgen de dingen, planten, dieren en mensen in en rond de Noordzee een stem. Van 1 maart en 28 juni wordt in de Ambassade gebouwd en gewerkt aan een pleidooi namens de Noordzee. Het proces is te volgen op www.ambassadevandenoordzee.nl en begint met een oproep aan mensen om moties in te dienen. Op 29 juni 2018 wordt het pleidooi gepresenteerd in Den Haag en overhandigd aan de Tweede Kamer.

Onderzoek naar onze relatie met de zee
Wat is in 2018 onze relatie met onze grootste publieke ruimte? Hoe verbeteren we onze relatie met de Noordzee, ten gunste van menselijk en niet-menselijk leven en dat van toekomstige generaties? Dit zijn de onderzoeksvragen die in de Ambassade van de Noordzee aan bod komen.
Medei-initiatiefnemer Thijs Middeldorp zegt hierover: “De zee verwondert en voedt ons, en roert zich altijd, op allerlei manieren. Met dit project geven we een stem aan de onzichtbaren belangen van vissen, vogels en algen. En we onderzoeken de rol en invloed van diverse andere deelnemers: wat zeggen de windmolens, vissers en havens? De afgelopen jaren hebben we vanuit het Parlement van de Dingen geleerd hoe we antwoorden kunnen formuleren op dit soort vragen.”

Belangrijk jaar voor de Noordzee
Floris van Hest, directeur van Stichting de Noordzee en partner van de Ambassade, vult aan: “Juist in het jaar waarin de Rijksoverheid werkt aan een beleidsvisie op de zee voor de periode tot 2030, willen wij bijdragen aan de dialoog door zoveel mogelijk stemmen, ideeën en inzichten te laten klinken in het gesprek over de toekomst van de Noordzee, ”

Open podium voor gesprekken tussen mensen, dingen, dieren en planten.
De Franse denker Bruno Latour schrijft in 1991 voor het eerst over het Parlement van de Dingen, en nodigt anderen uit om het Parlement op te richten. Op 23 september 2015 is het Parlement van de Dingen opgericht in de Blauwe Sterrenzaal van Natura Artis Magistra, te Amsterdam.

Oproep
Vanaf 1 maart kan iedereen meedoen met de opbouw van de Ambassade door een motie in te dienen: ideeën, statements, suggesties, inzichten, oproepen en gesprekspunten. Deze moties kunnen hoop bieden, blijdschap of boosheid bevatten, poëtisch of juist wetenschappelijk zijn, maar bovenal dienen zij het onderzoek in beweging te zetten. Meedoen kan via www.ambassadevandenoordzee.nl.

Initiatiefnemers en partners
De Ambassade van de Noordzee is een initiatief van het Parlement van de Dingen en wordt gebouwd door Stroom Den Haag, Stichting De Noordzee, Building Conversation, The Ponies en Waag Society, met steun van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Gemeente Den Haag, Mondriaan Fonds en Bank Giro Loterij Fonds.

||||||||||||||||

Noot voor redactie: contactpersoon is Saar van Blaaderen | 06-41283740 | info@theparliamentofthings.org | Beelden op verzoek beschikbaar.