Het Parlement in de klas

De uitreiking van de Spinozalens aan de Franse denker Bruno Latour op 24 november 2020 was de aanleiding voor het educatieve programma Het Parlement in de klas voor leerlingen van 4 havo en 5 vwo. Filosofiedocenten door heel Nederland werkten in het najaar van 2020 met een uniek lesprogramma rondom het denken van Bruno Latour. Centraal daarin stond zijn pleidooi voor de politieke representatie van niet-mensen. Lees meer over het lesprogramma hieronder.

Online meet & greet

Op 24 november 2020 was er een ontmoeting tussen de deelnemende scholieren en Bruno Latour tijdens een online meet & greet, gemodereerd door filosoof Stephan Sander vanuit De Studio van NEMO. Na een korte introductie van filosofiedocent en voorzitter van de Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs (VFVO) Harm Tiggelaar gingen de scholieren met Latour in gesprek aan de hand van een aantal, door hen geformuleerde kritische vragen. Een verslag van deze ontmoeting volgt!

Het Parlement in de klas kwam tot stand in samenwerking met de Stichting Internationale Spinozaprijs, de Ambassade van de Noordzee en Building Conversation en werd ondersteund door het bestuur van de Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs (VFVO).