Het Parlement in de klas

De uitreiking van de Spinozalens aan de Franse denker Bruno Latour is de aanleiding voor het educatieve programma Het parlement in de klas voor leerlingen van 4 havo en 5 vwo. Filosofiedocenten krijgen in het najaar van 2020 een unieke werkvorm aangeboden rondom het denken van Bruno Latour. Centraal daarin staat zijn pleidooi voor de politieke representatie van niet-mensen. 

Het parlement in de klas is een samenwerking tussen de Stichting Internationale Spinozaprijs, de Ambassade van de Noordzee en Building Conversation en wordt ondersteund door het bestuur van de Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs (VFVO)Lees hier meer over het lesprogramma.