DE PALING IS OOK EEN AMSTERDAMMER IN DE BALIE

Op 26 november 2020 presenteerde de Ambassade van de Noordzee in De Balie drie Noordzeecasussen die nieuwe perspectieven verkennen voor de natuurlobby. Bekijk de livestream hieronder terug!

Zowel de coronapandemie als klimaatverandering leggen pijnlijk bloot dat de mens de aarde niet alleen bewoont. Ook planten, dieren en microben geven onze wereld vorm en zijn zodoende politieke actoren. Maar hoe geef je niet-mensen een politieke stem en maak je hen aanwezig in het publieke gesprek? Bevat de huidige democratie voldoende instrumenten om de belangen van niet-mensen te behartigen?

sprekers: Chihiro Geuzenbroek — activist: Antoin Deul — bestuurder: Anna Herweg — natuurlobbyist: Groene II

moderator: Mirthe Frese

In 2020 zijn drie teams, in opdracht van De Ambassade van de Noordzee, gestart met veldonderzoek naar de Noordzee. Team Onderwatergeluid maakt via metingen en opnames een voorstelling van het geluidslandschap onder water. Wat is de impact van het geluid van mensen op het zeeleven? Team Stem voor de Paling onderzoekt de relatie tussen Amsterdammers en de paling. Team Toekomst van de Delta onderzoekt nieuwe manieren van samenleven en ruimtelijke ordening rondom de Oosterschelde en biedt handvatten voor inclusieve kustbescherming. Op welke manieren biedt hun onderzoek nieuwe perspectieven voor klimaatactivisme en de natuurlobby? Hierover gingen we in gesprek met Anna Herweg, natuurlobbyist bij de Groene 11, bestuurder Antoin Deul en activist Chihiro Geuzebroek.

Sprekers over de Noordzee-casussen waren onder meer: socioloog Darko Lagunas; wetenschapper en directeur Waddenacademie (per 1 januari 2021) Katja Philippart; kunstenaars Sheng-Wen Lo & Yi Fei Chen; kunstenaar Theun Karelse, landschapsarchitect Thijs de Zeeuw, aquatisch ecoloog Maarten Erich en kunstenaar Xandra van der Eijk.

Welkom in het Parlement van de Dingen 19 – 27 november 2020

Dit programma was onderdeel van de manifestatie Welkom in het Parlement van de Dingen die de Ambassade van de Noordzee samen met de Stichting Internationale Spinozalens en vele partners organiseert. Aanleiding is de uitreiking van de Spinozalens aan de Franse filosoof en socioloog Bruno Latour, uit handen van burgemeester van Amsterdam Femke Halsema, op 24 november 2020 in Felix Meritis in Amsterdam.

Lees over de manifestatie op www.parlementvandedingen.nl.

Foto’s: Nichon Glerum