A NEW ORDER / A NEW EARTH in garage Rotterdam

De mens heeft zichzelf tot de centrale speler op aarde gemaakt. Geleidelijk zijn we onszelf daarbij steeds meer los van natuur gaan zien. Natuur is iets geworden wat we zien als een ‘Ander’. Wat we kunnen (op)gebruiken en naar de hand zetten. Op dit moment gebruiken en vervuilen we in alarmerend tempo veel meer dan de natuur kan herstellen. De balans is doorgeslagen, waar de huidige COVID-19 realiteit ons nogmaals van bewust maakt.

Kan het ook anders? Zijn we in staat  ons te verplaatsen in het perspectief van de natuur? Kunnen we de relatie met natuur herstellen? In de groepstentoonstelling A New Order, A New Earth worden we uitgenodigd in een wereld waarin de kaarten opnieuw zijn geschud. We maken kennis met andere wereldvisies dan het dominant Westers wetenschappelijke paradigma, die de natuur tot kwantificeerbaar object maakte.

A New Order, A New Earth brengt beeldende kunst, (quantum) wetenschap, wijsgerige tradities alsmede eeuwenoude sjamanistische wijsheid en (AI) technologie samen. Negen internationale kunstenaars, denkers en wetenschappers creëren visioenen van een andere relatie tussen mens en natuur. Visies op de mens als (onderdeel van de) natuur, niet los daarvan.

Lees meer op www.garagerotterdam.nl.

TENTOONSTELLING NEW ORDER / A NEW EARTH IN GARAGE ROTTERDAM

21 november 2020 – 17 januari 2021

curator: Imke Ruigrok

kunstenaars: Ambassade van de Noordzee / Harpo ‘t Hart & Daan ‘t Sas — Zheng Bo — Johan — Grimonprez — Idiots — Jan Koen Lomans — Annika Kappner — Solange Pessoa — Pinar&Viola — Viola Renate

curator Brandstof: Ambassade van de Noordzee