Stichting Internationale Spinozaprijs

De Stichting Internationale Spinozaprijs kent sinds 1999 tweejaarlijks de Spinozalens toe aan een internationaal vermaard denker over ethiek en samenleving. In aanmerking komen wetenschappers, filosofen en schrijvers die hun sporen hebben verdiend in het onderzoek naar de ethische grondslagen van de samenleving. 

In 2011 is besloten tot het jaarlijks eren van een denker rond de geboortedag van Spinoza, 24 november. Binnen een overkoepelend thema zal het ene jaar het gedachtegoed van een ‘dode’ denker en het andere jaar het gedachtegoed van een hedendaags denker onder de aandacht worden gebracht. De ‘dode’ denker, in 2019 – 2020 de Britse wiskundige Alan Turing (1912 – 1954), wordt geëerd met een lesbrief, bestemd voor leerlingen in het voortgezet en hoger onderwijs.

VREDE IS NIET DE AFWEZIGHEID VAN OORLOG. HET IS EEN DEUGD, DIE UIT GEESTKRACHT EN STANDVASTIG VERLANGEN VOORTKOMT

— Baruch de Spinoza Tractatus Politicus

De Spinozalens is vernoemd naar de beroemdste filosoof die Nederland heeft voortgebracht: Baruch de Spinoza. In al zijn werken, in het bijzonder in zijn hoofdwerk Ethica, was Spinoza een pleitbezorger van waarden als redelijkheid en tolerantie. Lees meer.