Parlement van de Noordzee in de klas ism Building Conversation

Op 24 november 2020 neemt Bruno Latour de Spinozalens in ontvangst in Amsterdam. Naar aanleiding van deze uitreiking organiseren we het educatieve programma Welkom in het Parlement van de Dingen voor leerlingen van 4 havo en 5 vwo.

Via de Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs (VFVO) wordt filosofiedocenten voor het najaar 2020 een unieke werkvorm geboden rondom het gedachtegoed van Bruno Latour. Centraal staat daarin zijn pleidooi voor politieke representatie van niet-mensen. In ons educatief programma Welkom in het Parlement van de Dingen focussen we ons op alle bewoners van de Noordzee. Leerlingen worden uitgenodigd zich te verplaatsen in de belangen van mensen en vooral niet-mensen in en rondom de zee.

Programma

Voor 5 vwo bestaat het programma uit vier lessen. We sluiten hierbij zo goed mogelijk aan bij de verplichte examenstof van Het goede leven en de vrije markt. In het deel over de natuur wordt in dit boek het gedachtegoed van Latour behandeld. Voor 4 havo bestaat ons aanbod uit twee of drie lessen met elementen uit het vwo-pakket. Dit sluit aan op het eindexamen voor de havo, dat vanaf 2022 over democratie en representatie gaat.

Les 1 De filosofiedocent bespreekt in de klas de theorie van Latour aan de hand van de examenstof en ander lesmateriaal, en vergelijkt de antropocentrische visie op de natuur met de Actor-Network Theorie.

Les 2 De leerlingen krijgen een schrijfopdracht. Ze worden opgeroepen de belangen van één van de bewoners van de Noordzee te omschrijven. Ook hiervoor leveren we lesmateriaal aan.

Les 3 Parlementsessie onder leiding van professionele gespreks- begeleiders van Building Conversation. De leerlingen vertegenwoordigen hierbij de zeebewoner die zij kozen voor de schrijfopdracht.

Les 4 Evaluatie van de schrijfopdracht en parlementsessie.

Filosofiedocenten die met hun klas(sen) deelnemen krijgen een uitnodiging om de manifestatie rondom de uitreiking van de Spinoza- lens in november 2020 gratis bij te wonen.

Docentenworkshop 27 juni 2020

We ondersteunen ons programma met een handleiding voor docenten en werkbladen voor leerlingen. Deze stellen we graag in overleg met filosofiedocenten samen. Daarvoor organiseren we op zaterdag 27 juni een workshop in Amsterdam. Mocht door de corona-crisis een dergelijke bijeenkomst niet mogelijk zijn, dan zorgen we voor een online alternatief. U bent uiteraard van harte welkom om aan de workshop deel te nemen, deelname is echter geen voorwaarde om het educatief programma af te kunnen nemen. Heeft u belangstelling, dan kunt u zich vòòr 23 juni opgeven via info@spinozalens.nl.

Het educatieproject Welkom in het Parlement van de Dingen is een samenwerking tussen de Stichting Internationale Spinozaprijs, de Ambassade van de Noordzee en Building Conversation en wordt ondersteund door het bestuur van de VFVO.

Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Voor meer informatie Regine Dugardyn, secretaris Spinozalens, info@spinozalens.nl, 06 – 20 73 95 01