Horen als een vis – Podcast met Katja Philippart

Podcastmaker Jesper Buursink ontmoet Katja Philippart tijdens een stormachtige dag bij het Eierlandse gat, een zeegat tussen Vlieland en Texel. Katja is onderzoeker bij het NIOZ, Hoogleraar Universiteit Utrecht en directeur Waddenacademie (per 1 januari 2021). Zij is een van de drie experts binnen de onderzoekscasus Onderwatergeluid van de Ambassade van de Noordzee.

Katja vertelt over haar fascinatie voor het zoute water waarvoor de kiem al vroeg is gelegd tijdens vele zeiltochten in haar jeugd. Ze doet onder andere onderzoek naar vismigratie. Geluid speelt bij het navigeren van vissen een belangrijke rol. Vissen hebben complexe gehoorgangen, net zoals mensen. Bij sommige vissen zijn deze organen verder uitgebreid zodat ze naast lage geluiden ook hogere frequenties kunnen waarnemen. Ze kunnen bijvoorbeeld van tevoren horen als er een storm nadert. Vissers weten te melden dat alle vis dan verdwenen is. Hoe harder het waait hoe meer herrie onder water. Echter, de herrie van de scheepvaart overstemt zelfs het geluid van windkracht 8, 9, 10. Het onderzoek van JOMOPANS (Joint Monitoring Programme for Ambient Noise North Sea) naar onderwatergeluid brengt deze geluidsfrequenties in kaart.

Jesper en Katja brengen ook een bezoek aan een ‘kokkelboerderij’, een mogelijk antwoord op het probleem van verzilting en bodemverzakking waardoor reguliere landbouw moeilijker geworden is in kustgebieden. De Noordzee als eigen entiteit zien vindt Katja een prikkelende gedachte. Er liggen zoveel plannen klaar voor de Noordzee als windmolenparken en zonnepanelenparken. Maar hoe zit het met het bestaansrecht van de zee?

Deze nieuwe episode in de podcast serie Voices of the North Sea is te beluisteren via de reguliere podcastkanalen waaronder: Spotify, Apple Podcasts en Stitcher.