Najaarsprogramma Ambassade van de Noordzee in drie steden

De mens zoekt naar schone en duurzame oplossingen om het overweldigende klimaatvraagstuk het hoofd te bieden, en ziet zich daarbij vaak nog als het centrum van het universum. Een houding die ons misschien tot de maan en verder heeft gebracht maar ook heeft geleid tot de crisis waar we ons in bevinden. De Ambassade van de Noordzee stelt dat het tijd is voor een natuur-inclusieve democratie waarin niet-mensen – vissen, rivieren, de Noordzee zelf – volwaardige politieke spelers zijn.

Najaar 2022 presenteren we de resultaten van vier jaar experiment en onderzoek met een programma dat in drie steden plaatsvindt: Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Sinds de oprichting in 2018 houden we ons intensief bezig met de vraag hoe planten, dieren, microben en ecosystemen effectief vertegenwoordigd kunnen worden. Een vraagstuk dat vraagt om een omwenteling in ons denken over de relatie mens-natuur, en raakt aan politiek, filosofie, wetgeving, kunst, ontwerp en beleid.

De Ambassade werkt met interdisciplinaire teams aan vier casussen: Stem voor de Paling, Onderwatergeluid, Toekomst van de Delta en Windparken op zee. Bij elk van deze onderwerpen staat de vraag centraal wat er nodig is om de Noordzee en het leven in en rond de zee als politieke deelnemer te zien. De (luister)methodieken, methodes en inzichten die sinds 2018 zijn ontwikkeld, worden toegepast in het Audement, een politieke arena en fysieke ruimte waarin mens en zee kunnen samenkomen.

De kennis die de afgelopen jaren is opgedaan op het gebied van het natuur-inclusief vormgeven van politieke, stedelijke (onderwater) landschappen wordt gedeeld in oktober en november 2022. In Den Haag kun je in het Vredespaleis een oefenrechtbank bijwonen waarin de Noordzee aan het woord komt, in Amsterdam staat de ontmoeting met de paling centraal in de OBA aan het Amsterdamse Oosterdok, en in Rotterdam presenteren we tijdens de Internationale Architectuur Biennale (IABR) het Audement. Niet alleen sluiten we hiermee een periode af, ook blikken we vooruit op 2023-2027, het tijdvak dat we onze ‘spreekfase’ noemen en verder, tot en met 2030, de ‘onderhandelfase’.

Bekijk de agenda voor het programma-overzicht