Motie indienen

Vanaf nu kan jij meedoen door een motie of wens in te dienen. Zo verzamelen we ideeën, statements, suggesties, inzichten, oproepen en gesprekspunten. Deze moties en wensen kunnen hoop bieden, blijdschap of boosheid bevatten, poëtisch of juist wetenschappelijk zijn, maar bovenal dienen zij het onderzoek in beweging te zetten.

Een motie is een voorstel om op een bepaald punt tot actie over te gaan. Dat mag een groot of klein punt zijn, een voorzichtige eerste gedachte, of juist een al uitgewerkt idee. Je kan het ook als wens formuleren. Een voorbeeld van een motie lees je hier: een voorstel namens de Doggersbank en een reflectie van de Regen.