Organisatie

De Ambassade van de Noordzee is een vrije ruimte. Voor de organisatie van die ruimte hebben we een aantal woorden en kwaliteiten als uitgangspunten benoemd: diversiteit van perspectieven, zorgvuldigheid, duidelijkheid, goede documentatie, meerjarige insteek en continuïteit. De groep die in 2019 werkt aan de Ambassade van de Noordzee bestaat uit een driekoppige directie, organisatieteam, een team van vormgevers, wetenschappers en kunstenaar, twee werkgroepen met circa tien leden en een diverse groep van betrokkenen waaronder beleidsmakers. Deze mensen zijn aan verschillende organisaties verbonden, waaronder ARTIS, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ombudsman Toekomstige Generaties, Theaterschool Amsterdam, verschillende universiteiten en/of hogescholen in Amsterdam, Eindhoven, Tilburg en Wageningen.