Latour op het Wad

Naar aanleiding van de uitreiking van de Spinozalens aan filosoof en socioloog Bruno Latour op 24 november 2020 organiseren Stichting Square Web en Schrijversvakschool Groningen drie gratis online masterclasses en een schrijfwedstrijd waar iedereen aan mee kan doen.

Uitgangspunt is het denken van Latour, toegepast op de ramp met de MSC ZOE die op 1 januari 2019 ten noorden van Ameland 342 containers verloor.

Nog steeds ligt er zo’n 800.000 kilo afval in zee. Ook bleven miljarden plastic korrels achter tussen zand en slik, op de bodem, tussen het gras en in de magen van vogels, vissen en zeehonden.

ONLINE MASTERCLASSES

Wetenschappelijk kennis verwerken in je literaire tekst

In de drie gratis masterclasses verdiepen de deelnemers zich in het denken van Latour en de oorzaken en gevolgen van de containerramp met de MSC ZOE. Joke van Leeuwen, gastschrijver aan de Rijksuniversiteit Groningen, luistert mee naar de sprekers. Na de pauze inspireert ze de deelnemers met ideeën over het verwerken van wetenschappelijke kennis in een literaire tekst.

Woensdag 16 september 19.30-21.30 uur

Filosofen Jesse Havinga en Tjesse Riemersma over het denken van Latour; na de pauze gesprek met Joke van Leeuwen.

Woensdag 23 september 19.30-21.30 uur

Erik Bertholet van Groningen Seaports over de knelpunten van het wereldwijde containervervoer; na de pauze gesprek met Joke van Leeuwen.

Woensdag 30 september 19.30-21.30 uur

Prof. dr. ir. Katja Philippartbestuurslid Waddenacademie, projectleider bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en bijzonder hoogleraar bij de Universiteit Utrecht over de gevolgen van de containerramp met de MSC Zoe.

De masterclasses zijn gratis en iedereen is welkom. Voor deelnemers aan de wedstrijd zijn de masterclasses verplicht.

SCHRIJFWEDSTRIJD

Volg de online masterclasses en schrijf een literaire tekst vanuit een niet-menselijk perspectief over de (gevolgen van) de ramp met de MSC ZOE: schrijf bijvoorbeeld vanuit de MSC ZOE, een container of een korrel.

De vorm van je tekst is vrij: essay, fictie en literaire non-fictie, poëzie etc. Gebruik maximaal 1.500 woorden en mail je tekst voor 1 november 2020 naar contact@latourophetwad.nl.

Jury: Pauline DurlacherTonnus OosterhoffMathijs Sanders en Marjoleine de Vos.

Tijdens een feestelijke afsluitende bijeenkomst wordt de winnaar van de wedstrijd bekend gemaakt. Het winnende literaire werk wordt gepubliceerd in een landelijk tijdschrift (onder voorbehoud).

Mee doen? Meld je dan aan door een mail te sturen aan: contact@latourophetwad.nl

Latour op het Wad is bedacht en ontwikkeld door Aletta Becker en Tanny Dobbelaar. Meer informatie is te vinden op www.latourophetwad.nl