Future Talks – livecast vanuit de Waag

De Ambassade van de Noordzee/ Thijs Middeldorp nam op 19 mei 2021 deel aan Future Talks, een programmareeks op initiatief van Waag Future Lab en gerealiseerd in samenwerking met de Sociaal Creatieve Raad.

Hoe kunnen we een toekomstige samenleving duurzaam en inclusief maken en welke rol spelen kunstenaars en ontwerpers hierin? Over deze vraag ging Future Talks. De eerste editie vond plaats in de vorm van een livecast vanuit het Theatrum Anatomicum in de Waag in Amsterdam.

Het onderwerp van de eerste Future Talk was ‘activisme?’. Aan tafel zaten activisten, politiek geëngageerde kunstenaars en waardengedreven ontwerpers. Zij gaven antwoord op vragen als: wie (of wat) bepaalt de agenda? Hoe kom je tot een toekomstbeeld? Waarin verschilt een activistische veranderstrategie van die van een ontwerper?

Een ‘veld 2’ voor sociale innovaties

In een interview met Tabo Goudswaard sprak Thijs Middeldorp onder meer over sociale innovatie in Nederland. Hij stelt dat er een rijke humuslaag is van wetenschappelijke, maatschappelijke en artistieke vernieuwing en burgerinitiatief, maar dat het ontbreekt aan grootschalige meerjarige innovatietrajecten, zoals die er in de technisch en commerciële sectoren wel zijn. Als voorbeelden noemt Thijs de energiecoöperaties, het basisinkomen, een klimaat burgerraad en regeneratieve boerderijen. Dit zijn alle voorbeelden van bewegingen waar veel energie en innovatiekracht zit, maar die door de rijksoverheid weliswaar constructief en met interesse gevolgd lijken te worden, maar die niet leiden tot grootschalige vernieuwingsprojecten. Thijs pleit voor een ‘veld 2’ voor sociale innovaties, waar tussen alle trapveldjes en het grote stadion serieus gewerkt kan worden aan de samenleving van morgen. ‘Iedereen kan dan op de tribune zien hoe een basisinkomen of regeneratieve boerderij werkt als het op grotere schaal en met serieuze budgetten ontwikkeld wordt.’

Beluister het interview met Thijs hier (vanaf circa min. 40)