Waterige werkweek in Zeeland

Atlas: Onzichtbaar Zeeland

De Ambassade van de Noordzee organiseert een waterige werkweek van 22 tot en met 26 mei 2023 in het kader van het onderzoek voor de Atlas: Onzichtbaar Zeeland.

Eeuwenlang gaven atlassen weer wat mensen konden zien: wegen, rivieren en bergen. In deze tijd waarin de natuur – en onze relaties daarmee – zo in beweging zijn, hebben we beelden en verhalen nodig die de onzichtbare patronen en processen onthullen die ons leven vormgeven. Dieren, planten, de wind en het water zijn daarbij cruciale informanten en gidsen, begenadigd met een enorm scala aan zintuigen en vormen van intelligentie.

De Atlas Onzichtbaar Zeeland wordt gemaakt op basis van veldwerk en andere onderzoeksvormen en in samenwerking met diverse Zeeuwse partners, experts, belangengroepen en ervaringsdeskundigen. Zo ontdekken we het geluidslandschap van bruinvissen in de Oosterschelde, de geschiedenis van de oer-Hollandse ‘strijd tegen het water’, de verdronken Zeeuwse dorpen en Zeeland als tankstation voor trekvogels op weg van Afrika naar Siberië. In gesprek met al deze actoren komen nieuwe perspectieven bovendrijven die ruimte creëren voor gesprek en dialoog. Met de Atlas willen we het gesprek ook politiek maken: wat zijn de (onzichtbare) belangen, en waar botsen deze, of vallen ze juist samen?

onderwerpen

Uitgangspunt voor het onderzoek zijn 8 kaarten die we gaan maken rond de onderwerpen: bruinvis; paling; beleid; mythes en narratieven; duinen; water en hoogtekaart Zeeuwse Delta; verdronken dorpen en zee, oceaan & economie

De werksessies zijn besloten, voor elke sessie wordt een klein groepje van 3 tot 5 mensen uitgenodigd. Voor meer informatie mail naar info@ambassadevandenoordzee.nl