Filmvertoning Nederland Onder Water

Als onderdeel van De paling is ook een Amsterdammer, van 1 — 31 oktober 2022 in de OBA Oosterdok, wordt op 20 oktober 2022 de film Nederland Onder Water getoond in het OBA-Theater. Voor het eerst zien we de nog onbekende, maar rijke Nederlandse onderwaternatuur in volle glorie. De film is geregisseerd door Arthur de Bruin en geproduceerd door Ispida Wildlife Productions, bekend van o.a. “Marker Wadden” en “WOLF”. In het najaar van 2022 zal de film ook door AVROTROS worden uitgezonden. Arthur de Bruin is deze avond aanwezig om te vertellen over zijn film.

In 2017 ontstond bij Arthur de Bruin (39), die naast regisseur ook visonderzoeker is bij RAVON (Reptielen, Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland), het idee voor een film over onderwaternatuur in Nederland. Na twee jaar full time filmen heeft Arthur, samen met Ispida Wildlife Productions en AVROTROS een adembenemende film afgeleverd waarin de natuur zelf spreekt en een wereld toont, die we niet eerder zagen. ‘‘Ik hoop dat mensen bij het zien van deze film dezelfde verwondering voelen die ikzelf heb ervaren”. 

De film speelt zich bijna volledig onder water af met zeldzame bewoners als de bittervoorn, de grote modderkruiper of de rivierprik in de hoofdrol. Ook voor de paling is een bijzondere rol weggelegd. 

Arthur: “De film gaat over de wereld onder water, het dagelijkse leven van haar bewoners, van Zuid-Limburg tot aan het Noordzeekanaal. Hij laat zien hoe alles met elkaar verbonden is. Ik heb mijn uiterste best gedaan om de dieren en hun leefgebied te laten zien zoals ze zijn en hoe ze zich gedragen. Ik hoop dat mensen de onderwaterwereld meer zullen gaan omarmen en zien dat deze net zo fascinerend is als de bovenwaternatuur. Er is echt iets te ontdekken wat de moeite waard is om te behouden en te beschermen.”

DE PALING IS OOK EEN AMSTERDAMMER#

De Ambassade van de Noordzee luistert naar de stem van de Noordzee en het leven in zee. In Amsterdam luisteren we naar de paling en vragen ons af hoe de belangen van deze, en andere niet-menselijke Amsterdammers kunnen worden behartigd bij de inrichting van de stad.

In het Oosterdok werken we met landschapsarchitect Thijs de Zeeuw aan een palingpark, een ontmoetingsplek voor mens en onderwaterwereld. In de OBA Oosterdok is van 1— 31 oktober 2022 het programma De paling is ook een Amsterdammer met video’s, workshops, kunst en film over de dialoog met de onderwaterwereld.

Een schaalmodel van het palingpark Oosterdok is tot en met 27 november te bezoeken in de tentoonstelling Vloeibare bouwsteen in Arcam.

Met dank aan: Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Ravon en Stichting Brave New Works

Info & tickets

Nederland Onder Water, een film van Arthur de Bruin i.s.m. Ispida Wildlife Productions

OBA Theater (zevende etage OBA Oosterdok)

Donderdag 20 oktober, 19.30 – 21.30 uur

Entree: gratis, graag aanmelden 

Nederland Onder Water is een film van regisseur Arthur de Bruin; Verteller: Gijs Scholten van Aschat; Montage: Alan Miller; Camera: Arthur de Bruin, Mees Swinkels, Tim Visser; Onderwatercamera: Arthur de Bruin | Blikonderwater producties; Producent: Cees van Kempen; Eindredactie AVROTROS: Bert Meijer; Wetenschappelijke ondersteuning: Stichting RAVON; Muziek gecomponeerd door: Matthijs Kieboom & Pepijn Peeters: Geluidsopnames onderwater: Baudewijn Odé

Nederland Onder Water is mede mogelijk gemaakt door Stichting RAVON, Nationale Postcode Loterij – project Red Onze Paling, Prins Bernard Cultuurfonds, Gelders Waterschapsfonds, ARK Natuurontwikkeling, Sportvisserij Nederland, Provincie Gelderland, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Rivierenland, Waterschap de Dommel, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Waterschap Limburg, Waterschap Scheldestromen, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Vallei en Veluwe en STOWA. Daarnaast is de productie medegefinancierd door de Stichting Co-productiefonds Binnenlandse Omroep (CoBO).