Uitvaart van het Holoceen / Memorial Service for the Holocene

Afscheid van een geologisch tijdperk 

14 11 2019

20.00 – 21.30 + borrel

De Duif, Prinsengracht 756, Amsterdam

Entree: gratis ~ RSVP

Bijdragen van: Abdelkader Benali, Frank Bloem, Eva Line de Boer, Axel Coumans, Ibelisse Guardia Ferragutti, Harpo ‘t Hart en Evanne Nowak

Geen twijfel mogelijk, van ecologie word je gek; dat moet ons uitgangspunt zijn. Niet om onszelf zo nodig te behandelen, maar alleen om te leren voortleven zonder te worden meegesleept door ontkenning, of door hybris, of door depressie, of door hoop op een redelijke oplossing, of door een vlucht in de woestijn. Er is geen genezing voor het toebehoren aan de wereld. Maar met voldoende behandeling kunnen we in elk geval genezen van de waan dat we er niet aan toebehoren. […] We zouden dus een zorgtraject moeten ontdekken – maar zonder daarbij de pretentie te hebben al te snel genezing te vinden.”

– Bruno Latour, Oog in oog met Gaia

 

Het Holoceen loopt op zijn eind. We zeggen vaarwel tegen een tijdperk waarin de Noordzee en Nederlandse kustlijn zijn gevormd en betreden een wereld waarin de mens is uitgegroeid tot een vormende en ontwrichtende kracht van geologische proportie. Klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en antidemocratische bewegingen laten zien dat een nieuw periode is aangebroken. Het is tien voor twaalf wordt er gezegd, andere zeggen dat het al te laat is. Te midden van alle bezorgdheid en angst creëert de Ambassade van de Noordzee een rustpunt. Hoe neem je afscheid van zoiets groots als een geologisch tijdsgewricht? Met een heilzaam afscheidsritueel in De Duif maakten we ruimte en tijd voor bezinning, persoonlijke verhalen en lieten we de dingen waarvan we afscheid nemen zelf aan het woord.

Perspectieven op het Holoceen

In 2008 stelde de International Commission on Stratography voor om het Holoceen na 11.700 jaar als afgelopen te beschouwen. Maar waar het Holoceen eindigt en waar we precies afscheid van nemen, hangt maar net van je perspectief af. Voor veel niet-mensen eindigde het Holoceen misschien wel al 8000 jaar geleden, met de start van de landbouw. Voor de inheemse Amerikaanse bevolking wellicht met de Europese kolonisatie in 1492 en voor westerse landen met het industriële tijdperk. Ieder kent zijn eigen Holoceen en eigen verlies. Heimelijk verlangen we wel eens terug naar uitbundige biodiversiteit, menselijke volmaaktheid, onbegrensde groei of relatieve zorgeloosheid.

Programma Uitvaart van het Holoceen

De ceremonie in De Duif werd begeleid door performancekunstenaar en shamanistic practitioner Ibelisse Guardia Feragutti. Zij ging ons voor in het vinden van nieuwe rituelen die vreemde dingen als geologische tijdschalen en sprekende dingen invoelbaar maakte. We richtten ons eigen monument op en er was ruimte voor persoonlijke verhalen. Schrijver Abdelkader Benali en filosoof Evanne Nowak namen tijdens de uitvaart afscheid van een ding dat voor hen het Holoceen symboliseert en iedereen was welkom hen hierin te volgen. Via geluidskunstwerken lieten Axel Coumans en Harpo ’t Hart de stem van de Holocene Noordzee klinken en geurkunstenaar Frank Bloem ontwikkelde een serie geuren die herinneringen oproepen aan voorbije tijden. Zo kwam er een parade voorbij van de dingen die ons voor even dichterbij het Holoceen brachten, waarna we ze ook weer lieten gaan. 

~

Farewell to a geological era 

14 11 2019

20.00 – 21.30 + drinks

De Duif, Prinsengracht 756, Amsterdam

Entrance: free ~ RSVP

Contributions by: Abdelkader Benali, Frank Bloem, Eva Line de Boer, Axel Coumans, Ibelisse Guardia Ferragutti, Harpo ‘t Hart and Evanne Nowak

The programme is mostly in Dutch, some parts will be in English

The Holocene is coming to an end. It’s time to say goodbye to an epoch in which the North Sea and Dutch coastline were formed, and enter a world in which humans have grown into a disruptive and formative force of geological proportions. Amid all the concern and fear, the Embassy of the North Sea wants to create a moment for contemplation. In a farewell ritual, we made space and time for reflection and personal stories, letting the things we’re saying goodbye to speak for themselves.

Perspectives on the Holocene

In 2008 the International Commission on Stratography proposed that the Holocene ended after 11,700 years. However, where the Holocene ends, and exactly what we should say goodbye to, depends on our perspective. For many non-humans, the Holocene may have ended 8,000 years ago with the start of agriculture, for native Americans perhaps with colonisation in 1492, and for Western countries with the industrial age. Everyone knows their own Holocene and their own loss. Sometimes we still secretly long for exuberant biodiversity, human perfection, limitless growth, or relative carelessness.

Programme Memorial Service for the Holocene

The ceremony at De Duif was accompanied by performance artist and shamanistic practitioner Ibelisse Guardia Feragutti who will lead us in finding new rituals. We build our own monument and writer Abdelkader Benali and philosopher Evanne Nowak said goodbye to a symbol of the Holocene. Through sound artworks, Axel Coumans and Harpo ’t Hart created the voice of the Holocene North Sea, and scent artist Frank Bloem developed scents that evoke memories of times gone by. In this way, a parade of things bringing us closer to the Holocene passed us by, after which we let them go once more.

~

Met dank aan / Thanks to: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds en BankGiro Loterij Fonds