Uitvaart van het Holoceen

Nadat we eerder in 2019 met veel activiteiten in, op en rond de zee zijn geweest, vindt er in november 2019 een manifestatie plaats op diverse locaties in stad, dorp en op het strand. Tijdens deze manifestatie worden onder meer de werken van de deelnemende (beeldende) kunstenaars getoond, de onderzoeksresultaten van de werkgroepen gepresenteerd en bieden we het publiek dialogen, voorstellingen, lezingen, ervaringen en gesprekken met en over de Noordzee.

De activiteit Uitvaart van het Holoceen krijgt veel ruimte bij de start van de manifestatie in november 2019. Het Antropoceen, of tijdperk van de mens, is deel van de context waarin het denken rond de Ambassade plaatsvindt. Om met elkaar dit nieuwe, inmiddels veelgebruikte, begrip beter te begrijpen en invoelbaar te maken, wordt een uitvaart van het Holoceen georganiseerd. Als we werkelijk een nieuw tijdperk ingaan, wat laten we achter? Waar nemen we afscheid van? Wat nemen we mee?

Wil je op de hoogte blijven van het programma? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.