Trade Winds in the Age of Underwater Currents

In de tentoonstelling Trade Winds in the Age of Underwater Currents presenteert A Tale of A Tub in Rotterdam het werk van drie kunstenaars die op verschillende wijzen onderzoek verrichten naar de fenomenen diepzeemijnbouw, kustecologie en onderwater kabelnetwerken.

Kristina Õllek (EE), Sami Hammana (NL) en Elisa Strinna (IT) koppelen verschillende stemmen en perspectieven aan elkaar om bewustzijn te genereren over de manieren waarop de winning door diepzeemijnbouw en het aanleggen van kabelinfrastructuren de bodems van zeeën en oceanen uitput en vervuilt, en de teloorgang van de biodiversiteit in onderwater- en kustecosystemen in de hand werkt.

Op uitnodiging van A Tale of a Tub stelde de Ambassade van de Noordzee bij Trade Winds in the Age of Underwater Currents een publieksprogramma samen.

Op 4 juli 2021 gaat de Ambassade van de Noordzee/ Anne van Leeuwen in gesprek met Kristina Õllek. Kunstenaar Theun Karelse presenteert vervolgens de casus Toekomst van de Delta, en zijn eigen niet-menselijk perspectieven op de zee. Samen met Kristina verkennen zij vervolgens overeenkomsten, verschillen en cross-overs in hun onderzoek.

Kristina Õllek onderzoekt in haar artistieke praktijk de veranderende ecologische samenstelling van de Nederlandse kustlijn en werpt een kritisch licht op het afgraven van delfstoffen zoals kobalt, nikkel, zilver en mangaan van de zeebodem, om ze in te zetten voor de productie van hernieuwbare energietechnologieën in de zogenaamde blauwe economie.

Kijk voor meer informatie en tickets