Representatie van waterlichamen – uitwisseling met Ecuador

Uitwisselingsprogramma Centro de Arte Contemporáneo de Quito & Universidad San Francisco de Quito met de Ambassade van de Noordzee

Afgevaardigde van de Ambassade van de Noordzee, Christiane Bosman, is op uitnodiging van Centro de Arte Contemporáneo de Quito en de faculteit hedendaagse kunst van de Universidad San Francisco de Quito afgereisd naar Quito, Ecuador. Doel van het bezoek is een vierdaagse met workshops, een fieldtrip en een round table van 24 – 28 januari 2022. Twee waterlichamen vormen in dit programma het uitgangspunt: de Machángara River die door Quito stroomt, en de Noordzee. Zowel lokale activisten en kunstenaars – waaronder Byron Toledo – als de Ambassade van de Noordzee speculeren over artistieke methoden en politieke strategiën om deze waterecosystemen te representeren in de juridische, politieke en publieke ruimte.

In de workshops zullen ervaringen en inzichten uitgewisseld worden met kunstenaars, onderzoekers en activisten, gevolgd door een publieke presentatie in Centro de Arte Contemporáneo de Quito als onderdeel van de randprogrammering van de tentoonstelling Overground Resistance.

Buen Vivir

De mobilisatie en het verzet van volksbewegingen, vooral die van inheemse volken vanuit Buen Vivir (goed leven) vormen een belangrijke basis in Ecuador. Buen Vivir (of Sumak kawsay, een oud Kichwawoord) breekt met het traditionele concept van economische ontwikkeling en stelt het gemeenschapsmodel van volken die leven in harmonie met de natuur centraal. Vanuit een biocentrische instelling wordt erkend dat alle levende wezens een ontologische waarde hebben, ook als ze niet tot nut zijn voor mensen. In 2008 werden de rechten voor natuur verankerd in de grondwet. Dat betekent dat iedereen namens de Natuur (Pacha Mama), in de breedste zin, mag spreken.

Artikel 71 uit de Ecuadoriaanse grondwet: Nature, or Pacha Mama, where life is reproduced and lived, is entitled to its existence, which must be respected in an holistic manner; its maintenance and the regeneration of its vital cycles, structure, functions, and evolutional processes must also be respected. All individuals, communities, peoples and nationalities may demand public authorities to comply with the Rights of Nature. To apply and interpret these rights, the principles established by the Constitution must be complied with, as appropriate.[1]

Ondanks de hervormingen van de grondwet, is Ecuador nog steeds afhankelijk van de winningsindustrie, met desastreuze gevolgen voor de natuur. Sinds de grondwetswijziging in 2008 zijn er meerdere wetten aangenomen die op gespannen voet staan met de rechten van Pachamama.

Uitwisseling     

Tijdens het bezoek zal ingezoomd worden op de wereldbeelden, (historische) narratieven en kosmologiën die de context vormen van de beide watercasussen, de wijze waarop wordt geluisterd naar niet-menselijke entiteiten en verschillende vormen van symbolische, politieke en juridische representatie. Het bezoek wordt gezien als een belangrijke kans om te leren over verschillende vormen van grassroots organisatie en de wijze waarop de rechthebbenden in Ecuador zich verenigen. Tot slot onderzoeken we gezamenlijk de kracht van verbeelding en kunst bij klimaatactivisme en effectieve vormen van campagne.

Rights of nature — from activism to artistic practice

Op zaterdag 28 januari 2023 volgt een ronde tafelgesprek in Centro de Arte Contemporáneo waarin de uitkomsten en bevindingen van de workshopserie worden besproken. Gasten en sprekers die hierbij zullen aanschuiven zijn: Alberto Acosta (minister van energie en mijnbouw 2007 en rechter bij het International Rights of Nature Tribunal), Ramiro Ávila (jurist en rechter aan het Constitutional Court of Ecuador) en Esperanza Martinez (bioloog en oprichter van Acción Ecológica in Ecuador)

[1] Toward the Universal Declaration of Rights of Nature. Thoughts for action, Alberto Acosta1 Article for the AFESE journal 24 August, 2010