Onderzoek veldwerkstation Ruigoord in Haven Amsterdam

Op 24 mei 2023 doet de Ambassade van de Noordzee ecologisch en sensorisch onderzoek in de Haven van Amsterdam. De resultaten zullen vanaf 21 juni 2023 te zien en ervaren zijn in het Veldwerkstation Ruigoord in het kader van het jubileumprogramma van 50 jaar vrijplaats en kunstenaarsdorp Ruigoord.

Op het eerste gezicht is vrijplaats Ruigoord een groene oase en de haven waar het aan grenst een industriegebied. Maar deze scheiding is niet zo scherp als het lijkt. Amsterdam staat als havenstad steeds in directe verbinding met de Noordzee en via de Noordzee met de wereld, specifiek de wereld van (fossiele) industrie, handel en extractivisme. Maar onder water in het Noordzeekanaal leeft van alles. Ook op de schepen die kolen en olie vervoeren en die zo luidruchtig in de haven liggen te ronken zit leven.

In deze tijd waarin de invloed van mensen over de hele wereld zichtbaar is en ‘ongerepte natuur’ tot het verleden lijkt te behoren, moeten we oefenen om toch verbinding te zoeken met onze stedelijke en industriële omgeving in het besef dat ook de stedelijke mens deel is van een ecosysteem. Met het veldwerkstation wil de Ambassade van de Noordzee bezoekers gevoelig maken voor alle niet-menselijke stemmen en – hoe vuil en lawaaiig ook – ook een ecologische relatie aangaan met het industriële landschap.

Aan het veldwerkstation werken mee: geluidskunstenaar Harpo ’t Hart, ecoloog Maarten Erich en geurkunstenaar Frank Bloem.