stemmen van de Noordzee in de studio van Nemo

Met bijdragen van Jesper Buursink, Xandra van der Eijk & Katja Philippart (Onderwatergeluid); Maarten Erich, Thijs de Zeeuw & Sheng-Wen Lo ism Yi-Fei Chen (Stem voor de Paling); Theun Karelse, Maarten Kleinhans & Darko Lagunas (Toekomst van de Delta); Frank Bloem, Axel Coumans, Harpo ’t Hart & Valerie van Leersum

De finalisten van de ontwerpwedstrijd Geef Stem aan de Noordzee: Olivia D’cruz, Marieke Druiven, Jesse Havinga, Hugo Heinen, Leah van Oorschot, Tjesse Riemersma, Jos Spijkerman, Marina Sulima; Florida Visser (Onderwatergeluid); Dennis Hamer, Maarten Meijer, Charlotte von Meijenfeldt, Eileen Stornebrink; Willie Vogel (Toekomst van de Delta) & Daniel Garcia (Stem voor de Paling)

Stemmen van de Noordzee

Wees welkom, van 21 — 25 november 2020, in De Studio van NEMO, de voormalige gymzaal van Defensie op het Marineterrein in Amsterdam. Als onderdeel van de manifestatie Welkom in het Parlement van de Dingen tonen we hier een pop-up versie van Stemmen van de Noordzee. In deze tentoonstelling ontdek je hoe de Ambassade van de Noordzee met kunst, wetenschap en beleid onderzoekt hoe de zee in onze politiek vertegenwoordigd kan worden.

De Ambassade van de Noordzee is opgericht om de Noordzee en het leven in zee een stem te geven. Planten, dieren en microben geven onze wereld vorm. IJsbergen maken mede onze kustlijnen, insecten bepalen onze landbouwopbrengst en microben onze gemoedstoestand. Niet-mensen zijn politieke actoren, maar worden niet direct politiek vertegenwoordigd. Politici leggen verantwoording af aan elkaar, niet aan het niet-menselijke leven. In onze samenleving is sprake van een representatiecrisis van niet-mensen. Een die zich uit in een steeds groter verlies van planten, dieren en microben.

Om te komen tot een effectieve vertegenwoordiging van niet-mensen, moeten we eerst leren om naar hen te luisteren. Passende zintuigen, of het juiste referentiekader om de zee en haar bewoners te verstaan, hebben wij echter nauwelijks. De Ambassade van de Noordzee ontwerpt daarom luistermethoden die ruimte maken voor nieuwe vormen van politieke vertegenwoordiging.

Noordzeecasussen

In 2020 zijn drie teams gestart met veldwerk. Team Onderwatergeluid maakt via metingen en opnames een voorstelling van geluid onder water en de impact hiervan op het zeeleven. Team Toekomst van de Delta speculeert over nieuwe manieren van samenleven en ruimtelijke ordening rondom de Oosterschelde. Team Stem voor de Paling tot slot, onderzoekt hoe we de belangen van de paling kunnen laten meewegen in de Amsterdamse politiek en infrastructuur.

Dat kunstmatige riffen hotspots zijn van biodiversiteit met een eigen stem laat kunstenaar Xandra van der Eijk in de tentoonstelling zien met haar installatie Seasynthesis: Reef Identities. Wetenschapper Katja Philippart presenteert haar onderzoek naar de effecten van stormen op het geluidslandschap onderwater. Kunstenaar Theun Karelse toont tekeningen, gemaakt tijdens veldwerk in het deltagebied. Ook is het pak te zien waarin hij als zeewier gedesoriënteerd raakte in de Oosterschelde. Luister hoe in de Zeeuwse Delta stemmen van niet-mensen – de duinen, verdronken dorpen en de bruinvis – worden vertaald in gesprekken met socioloog Darko Lagunas. Wetenschapper Maarten Kleinhans toont een tijdlijn van duizenden jaren waarin de hoogte van het land is te zien ten opzichte van de zeespiegel. Er is werk te zien van kunstenaars Valerie van Leersum, Axel Coumans en Frank Bloem, en van de drie finalisten van ontwerpwedstrijd Geef Stem aan de Noordzee. Ook kun je een exemplaar bemachtigen van de nieuwe publicatie De Stem van de Noordzee met essays van Eva Meijer, Laura Burgers & Evanne Nowak.

info & tickets

Zaterdag 21 november, 13:00 — 17:00 uur

Zondag 22 november van 13:00 — 17:00 uur

Maandag 23 november van 13:00 — 17:00 uur

Dinsdag 24 november gesloten

Woensdag 25 november van 13:00 — 17:00 uur

Entree is gratis. Reserveren is niet nodig. We houden ons uiteraard aan de COVID-regels, waardoor er maximaal 30 mensen de expositie in De Studio in kunnen. Als het te druk is, kan je even wachten, of wandelen naar de expo Stem voor de Paling in ARCAM, of op het Marineterrein de Audiotour Paling Oosterdok doen, die ter plaatse is te downloaden.

Locatie: De Studio van NEMO, Gebouw 027A, Kattenburgerstraat 5, Amsterdam

organisatie

Team: Samenstelling: Harpo ‘t Hart & Thijs Middeldorp; Communicatie & ontwikkeling: Christiane Bosman; Productieleider: Floortje Halters; Grafische vormgeving: Corine Datema; Ruimtelijke vormgeving: Tim Vermeulen; Productie-assistent: Leon Papa Pereira; Regie & bewerking: Jose Biscaya; Camera: Joao Costa

Partners Welkom in het Parlement van de Dingen: Ambassade van de Noordzee & Stichting Internationale Spinozaprijs ism ARCAM; BOOM Uitgevers; Building Conversation; De Balie; Felix Meritis; Filosofie in Den Haag; Garage Rotterdam; Katholieke Universiteit Leuven; Marineterrein/ Living Art Lab; De Studio van NEMO; Radboud Universiteit Nijmegen; Schrijversvakschool Groningen; Spui25, University of Twente & Zone2Source

Met dank aan: Amarte Fonds; Amsterdams Fonds voor de Kunst; ASML; Bankgiro Loterij Fonds; Barco; DPG Media; Gemeente Amsterdam; Gravin van Bylandt Stichting; Iona Stichting; imec; K.F. Hein Fonds; Marineterrein/ Living Art Lab; NEMO; Pauwhof Fonds; Prins Bernhard Cultuurfonds; SHV; Stichting Dialoog; Stimuleringsfonds Creatieve Industrie; Televic & Van Dijk

Foto’s Casper van der Linden