Inzending windmolen tender

Als bij de aanleg van windparken meer eisen aan windparkbouwers en vergunninghouders worden gesteld, zoals het toevoegen van hardsubtraat rond de windmolen, kunnen verbeterde leefgebieden voor vissen en andere dieren ontstaan. In een ontwerpend onderzoek werken we binnen deze casus aan radicale perspectieven op de onderwaterwereld in een windpark. Het doel is om een alternatieve inzending te maken voor de tender Windmolenpark Hollandse Kust West (kavels VI en VII), welke naar verwachting wordt gepubliceerd in het 3e kwartaal van 2021. Het windpark zal in 2025/2026 gereed moeten zijn.

Het casusteam ontwerpt een windpark vanuit de belangen van het bestaande landschap en het zeeleven. Alle ontwerpkeuzes, van de schaal van de windmolenvoet, een windpark tot de schaal van de gehele Noordzee zijn gericht op het stimuleren van groei van een divers en rijk zeeleven. Dit radicale ontwerp gaat, ook door aansprekende visualisaties, functioneren als inspiratiebron en discussiestuk voor beleidsmakers, natuurorganisaties, windmolenbouwers en andere betrokkenen. Het team bestaat uit landschapsarchitect Ziega van de Berg, socioloog Darko Lagunas, aquatisch ecoloog Maarten Erich, architect Bruno Vermeersch en adviseur Susan Arts.