Internationaal panel: La ILP del Mar Menor

Op 9, 10 en 11 februari neemt de Ambassade van de Noordzee deel aan het internationale panel ‘Rechten voor natuur op zes continenten, de zee en oceanen: de ILP (Popular Legislative Initiative) van Mar Menor, georganiseerd door de Universiteit van Murcia, Spanje. Momenteel loopt een politieke campagne voor rechtspersoonlijkheid van de sterk vervuilde lagune Mar Menor in de gemeente Los Alcázares in Spanje. Jurist, schrijver en activist Carolijn Terwindt zal namens de Ambassade van de Noordzee deelnemen aan het 3-daagse panel waar onder andere Teresa Vicente Giménez (Hoogleraar rechtsfilosofie en directeur van de leerstoel Mensenrechten en natuurrechten aan de Universiteit van Murcia), Marie Toussaint (lid van het Europees Parlement) en verschillende betrokkenen en belanghebbenden zullen spreken over het sociale, ecologische en economische herstel van natuurgebieden zoals Mar Menor en de rol van rechtspersoonlijkheid daarbij.

Voor meer info en de Zoomlink klik hier.

Voertaal: Spaans, Engelse tolk is aanwezig