Het Audement tijdens IABR

De Ambassade van de Noordzee presenteerde samen met Studio Ossidiana (Giovanni Bellotti en Alessandra Covini) het Audement tijdens de 10e editie van de Architectuur Biennale Rotterdam, van 22 september – 13 november 2022.

It’s About TIME

Vijftig jaar na de verschijning van het rapport van de Club van Rome, maakte de 10e editie van de Architectuur Biennale Rotterdam de balans op. De tentoonstelling bracht historisch onderzoek (vanaf 1972), inspirerende praktijkvoorbeelden (anno 2022) en toekomstscenario’s (richting 2072) samen. Dit resulteerde in een tegelijkertijd zorgelijk en hoopvol beeld. Het werk van de architecten, stedenbouwkundigen, kunstenaars, academici en landschapsontwerpers dat in de tentoonstelling te zien was, bracht de oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering in kaart. Hun observaties vormden zo een hedendaags landschap dat de effecten van klimaatverandering weerspiegelt en oproept te reageren op deze geconstrueerde hyperrealiteit.

Het Audement

De Ambassade van de Noordzee luistert naar de politieke stem van de Noordzee. Een democratie met meer-dan-mensen vraagt om nieuwe politieke arena’s. Daarom bouwen we aan het Audement. In tegenstelling tot in het parlement waar spreken (tussen mensen) centraal staat, draait het in het Audement om luisteren naar niet-mensen: het water, het zand, de vissen en de meeuwen.

De editie van het Audement die op IABR te zien was voor de Ferro aan de Keilestraat in Rotterdam, bestond uit een cirkelvormige installatie van hoge zit- en voederpalen voor vogels, die oprijzen uit een hoop schelpen en zand. Terwijl vogels er zich voeden en spelen, verspreiden ze zaden en bemesten ze de grond. Zo worden zij de tuinmannen van deze plek. Het Audement is een plek om te observeren en geobserveerd te worden, te eten en te verzamelen, om vogels te spotten of om de mosselen, scheermessen, oesters en zeeslakken te zoeken onder de blik van de vogels.

Het Audement is gerealiseerd met steun van BPD Cultuurfonds.